lån med lång återbetalningstid

Definintion av lån med lång återbetalningstid

Lån med lång återbetalningstid är ett ekonomiskt begrepp som syftar till att borgenären erbjuder en låntagare längre betalningsplaner, normalt med längre återbetalningstid och ofta ett högre belopp för att förlängat tidsspannet.

Exempel på användning av ordet

Ett exempel är när en person tar ett lån för att sätta upp en ny business. För att finansiera detta kan den personen vända sig till en borgenär och be om ett lån med lång återbetalningstid.

Ett uppmärksammat exempel där ordet har förekommit, var under den globala finanskrisen 2008. Många banker och finansinstitut började erbjuda sina kunder möjligheten att ta upp lån med lång återbetalningstid i syfte att minska de negativa effekterna som krisen hade på ekonomin.

Relaterade ord

  • Långsiktigt lån
  • Lån med lång amorteringstid
  • Lån med lång återbetalningsperiod
  • Lån med lång återbetalningstid
  • Lån med lång återbetalningstid
  • Lån med lång återbetalningsplan
  • Lån med lång återbetalningstid
  • Lån med lång avbetalningstid
  • Lån med lång räntetid
  • Lån med lång återbetalningstid