Amorteringstid

Definition av Amorteringstid

Amorteringstid är det angivna tidsintervallet som ingår i ett lån, vanligtvis ett bostadslån. En amorteringstid anger den längsta perioden när man kan betala en given ränta på lånet innan det förfaller till betalning.

Exempel på sammanhang

En person som tar ett bostadslån har vanligtvis ett amorteringsschema som anger den tid då kredittagaren måste börja amortera lånet. Om den personen väljer att ta ett lån med en 30-årig amorteringstid, kommer inte lånet att förfalla förrän efter 30 år och räntan kommer att fortsätta vara densamma under den perioden.

2019 godkände Sveriges riksdag en lag som innebär att amorteringstiden för bostadslån högst kan vara 25 år. Det här är ett resultat av den växande bostadsbubblan som har drabbat många stora svenska städer som Stockholm och Göteborg.

Relaterade ord