Låntyper

Här hittar du en samling av termer och definitioner som hjälper dig att förstå de olika typerna av lån som finns på marknaden och hur de kan anpassas efter dina behov. Sidan är skapad för att ge dig en grundläggande förståelse för de många lånoalternativen som erbjuds av långivare.

Affärsfinansieringslösning

Affärsfinansieringslösning är en finansiell strategi som syftar till att främja en organisation genom att hjälpa till att uppfylla kostnader för olika projekt eller initiativ. Det kan hjälpa till att lösa återkommande finansiering, ett kortsiktigt genomförande av investeringsinriktade strategier och genomförande av utvecklingsinriktade planer.

Affärsfinansieringslösning 🗎

Affärslån

Affärslån är ett slags lån som är specifikt anpassat för att hjälpa företag med sina finansiella behov. Det skiljer sig från andra typer av lån eftersom de är vanligtvis större summor pengar som ofta har specialiserade avtal, räntesatser och villkor för att möta de specifika behoven för företag.

Affärslån 🗎

Affärslånegräns

Affärslånegräns är en gräns som anges för hur mycket en person eller företag kan låna från ett långivande finansinstitut. Denna gräns bestäms vanligtvis utifrån låntagarens kreditvärdering och finansiella historia, samt långivarens villkor.

Affärslånegräns 🗎

Affärslånekonto

Affärslånekonto är en fond som ges till företag, för att det ska kunna finansiera sina investeringar. Paminklarna kan de använda för att förvärva maskiner, utrustning, inventarier och även immateriella tillgångar, så som licenser och rättigheter.

Affärslånekonto 🗎

Affärsutvecklingslån

Affärsutvecklingslån är ett finansiellt instrument använt för att stödja företagets utveckling. Lånen kan användas för att möjliggöra expansionsprojekt, nya produktlanseringar eller marknadsföringskampanjer till företag som inte har nog med kapital för att finansiera dem.

Affärsutvecklingslån 🗎

Affärsverksamhet

Affärsverksamhet är aktiviteter som syftar till att tjäna pengar eller för att uppnå förmåner för anställda, aktiviteter som bedrivs för att skapa intäkter. Det innefattar alla typer av entreprenörskap, inklusive en gångmangaföretag, flerföretag samt ideella organisationer med ekonomiska mål.

Affärsverksamhet 🗎

Aktieägarlån

Aktieägarlån är ett lån som ges ut av ett börsföretag till en person som håller aktier i företaget. Lånet betalas av företaget till aktieägaren i utbyte mot att de förbehåller sig rätten att återbetala lånet med vilka aktier som helst som den bestående aktieägaren äger. Aktieägarlån är vanligast bland börsbolag som söker finansiering och skiljer sig från andra typer av lån genom att många gånger inte binda betalaren till att betala ränta.

Aktieägarlån 🗎

Aktielån

Aktielån är ett kreditarrangemang som möjliggör för investerare att låna ut aktier till ett avtalat pris och återvinna dem när som helst. Lånets effekt är att utlåningen av aktier ger investeraren ett extra kontants belopp.

Aktielån 🗎

Aktivt lån

Aktivt lån är en sorts lån där låntagaren har bestämt ett maximalt belopp som de är beredda att låna och när det finns fördelaktiga kreditmöjligheter kan de ta emot lån upp till det här beloppet. Låntagaren måste ständigt ha en överblick över tillgångar och kreditmöjligheter så att de kan fatta kloka beslut om att ta emot lån eller avstyra dem.

Aktivt lån 🗎

Alternativ finansiering

Alternativ finansiering är ett samlingsbegrepp för investeringsformer som inte inkluderar traditionella lån (vanliga banklån) eller ägarandelar. Det kan omfatta sådana ting som crowdfunding, peer-to-peer-lån och tranched finansiering. Det fokuserar på att öka tillgången till olika finansieringsmetoder för företag som börjar eller expanderar.

Alternativ finansiering 🗎

Analog lån

Analog lån är en typ av finansiering som erbjuds företag genom att företaget får ett lån som är knutet till investeringen. På detta sätt förbinder investeraren sitt eget kapital med lånet, vilket begränsar risken. Kreditgivaren har rätt att ta tillbaka investeringen och/eller lånet i händelse av att företaget inte kan betala tillbaka det. Analog lån annonseras som mer flexibla än traditionella banklån, eftersom de inte har så höga krav på kreditvärdighet.

Analog lån 🗎

Andelslån

Andelslån är ett finansieringsalternativ som baseras på kollektiv investeringsverksamhet. Med andelslån deltar långivare gärna från olika orter för att samla ihop de medel som behövs för att finansiera en viss projektledd aktör. De långiver för att njuta av både det kortsiktiga intäktsflödet och den eventuella avkastningen som kan komma från investeringen.

Andelslån 🗎

Andrahandslån

Andrahandslån är ett lån som antas som andrahands betalning för ett anskaffat föremål, vanligtvis i form av kontanter, men ibland även i form av prylar. Lånet ges över en begränsad tid och de kan vanligtvis lösas in för mer än lånebeloppet. De återbetalas vanligtvis med fasta räntor.

Andrahandslån 🗎

Annuitetslån

Ett vanligt exempel på annuitetslån är privatlån utan säkerhet, även kända som konsumentkrediter. En låntagare tar ett sådant lån för olika ändamål, till exempel för att finansiera en resa, renovering eller för att konsolidera skulder. Eftersom det inte finns någon särskild säkerhet kopplad till lånet, såsom en bostad eller bil, baseras lånebeslutet på låntagarens kreditvärdighet. Låntagaren betalar tillbaka lånet genom att betala en fast summa varje månad som består av både amortering och ränta.

Annuitetslån 🗎

Annulleringsbara lån

Annulleringsbara lån är ett lån som kan avbrytas innan det förfaller utan att du får några företrädesrättigheter eller skulder relaterade till lånet. Lånets storlek och löptid varierar beroende på långivaren. Om lånet återbetalats under avtalsperioden, kommer banken normalt inte att debitera några avgifter för lånet.

Annulleringsbara lån 🗎

Anslagslån

Anslagslån är en sorts lån som en stat eller regering utfärdar för att stödja och finansiera sina nationella projekt. En garanti kan krävas för dessa av statens invånare för att garantera återbetalning. Beloppet som lånas måste återbetalas, men det interimistiska räntetalet är vanligtvis mycket lågt, vilket gör Anslagslån till ett bra alternativ för att finansiera långsiktiga projekt.

Anslagslån 🗎

Ansökningsprocess

En typisk ansökningsprocess för lån innebär att man först samlar nödvändiga dokument och uppgifter, såsom personlig och finansiell information. Därefter fyller man i och skickar in en låneansökan till den valda långivaren. Ansökan granskas sedan av långivaren, som tar ett beslut baserat på en rad faktorer, inklusive låntagarens kreditvärdighet och förmåga att återbetala lånet. Om ansökan godkänns, undertecknas ett låneavtal, och lånet betalas ut till låntagaren.

Ansökningsprocess 🗎

Anställningslån

Anställningslån är en typ av lån som ges till individer som har en anställning. Det är avsett att hjälpa dem att finansiera köp, ofta relaterade till ett nyligen skrivet jobb eller startar ett företag. Anställningslån kan ofta erbjudas med lägre räntor än andra typer av lån, eftersom det är anpassat till en persons betalningsförmåga.

Anställningslån 🗎

Antecipativt lån

Antecipativt lån är en typ av lån där det kortsiktiga lånet är säkrat med ett långsiktigt skyddad innehav. Långivaren får tillgång till en säker tillgång, vanligen irregulerad av skuldebrev, som det ska betalas tillbaka på lånet. Innehavet, som vanligen är långsiktigt, kommer att ge en kortsiktig kassaström i form av räntor som vanligen betalas av den person som tog ut lånet till den som står för det.

Antecipativt lån 🗎

Antikverat lån

Antikverat lån, även känt som ”reverse mortgage”, är en särskild typ av lån som gör att äldre personer på pension kan ta ut kontanta belopp ur sina bostäder. När den äldre personen inte längre bor kvar i bostaden, kommer lånet att betalas tillbaka tillsammans med tilltalande ränta som varit sammanbunden med lånet.

Antikverat lån 🗎

Användningslån

Användningslån är en form av lån som används för att ta emot finansiering för att investera i långsiktig ekonomiska mål. De flesta användningslån har låga räntor, långa avbetalningstider och säkerhetsförsäkringar. Dessa lån är vanligast bland småföretag, men de finns också tillgängliga för privatpersoner som vill investera i företag eller enskilda affärsverksamheter.

Användningslån 🗎

Arvslån

Arvslån är ett lån som personer tar för att täcka merparten av de arvsskatter som de måste betala. Det kan vara inom familjer eller mellan vänner eller mellan företag. Det ackumuleras som ett lån som ska betalas tillbaka på en fastställd tid eller medarvande kan ta det som en del av arvet.

Arvslån 🗎

Återköpspris

Återköpspris är ett pris som någon betalar för att ta tillbaka ett objekt som de tidigare donerat eller sålt. Det återköpspriset visas som ett värde, vanligen i pengar.

Återköpspris 🗎

Banklån

Banklån är ett lån som ett företag eller enskild person tar från en banker för att köpa saker som inte skulle kunna köpas med kontanter. Banklånen amorteras ofta över en bestämd period och innefattar även ränta som betalas av den som tar lånet.

Banklån 🗎

Billån

Ett billån är en typ av lån som används för att köpa en bil. Billån är en form av finansiell lösning som syftar till att fördelaktigt erbjuda köpare som inte har hela mängden vid köptillfället behövliga kapital för det. Det kan lånas upp till 100 % av priset för att finansiera inköpet.

Billån 🗎

Blankolån

Blankolån är en typ av lån där valet av säkerhet och förvissningsmässiga inskränkningar inte är förbestämda vid lånetillfället, utan lämnas öppna för vidare diskussion.

Blankolån 🗎

Bolån

Bolån är ett lån som fattas med en fastighet som säkerhet. Bolån är också känt som ett första hypotekslån eller ett bostadslån. Det är ett lån som görs till en person som vill köpa eller göra om etablerade fastigheter, vilka samtidigt tjänar som säkerhet för lånet.

Bolån 🗎

Bostadslån

Bostadslån är en typ av lån som vanligtvis används för att köpa bostad. Genom att ta ett bostadslån, lånar kunden de pengar som behövs för att köpa en bostad. Bostadslån är ett lån som är säkerställt av den avsedda bostaden, vilket innebär att om kunden inte kan betala tillbaka lånet, kan banken ta över bostaden och sälja den för att täcka låneskulden.

Bostadslån 🗎

Bygglån

Bygglån är ett ekonomiskt instrument som fungerar som ett typ av lån för att finansiera bygg- eller renoveringsarbeten. Bygglån sluts oftast mellan banker och företag och har ofta olika former av villkor inklusive större säkerhet och längre återbetalningstid än vanliga lån.

Bygglån 🗎

Byggnadskredit

En byggnadskredit är ett skuldinstrument som tillåter individer eller företag att få lån för att finansiera större renoverings- eller byggnadsprojekt. Genom lånet kan projekten genomföras utan att låntagaren behöver sätta in kontanter för att finansiera dem.

Byggnadskredit 🗎

Byggnadskreditiv

Byggnadskreditiv är en typ av banklån som oftast används för att finansiera byggnationer eller annan fastighetsutveckling. Det är ofta liknande som andra typer av lånesystem, eftersom låntagaren måste betala tillbaka lånet med ränta över en period som vanligtvis anges i kontraktet.

Byggnadskreditiv 🗎

Checkkredit

Checkkredit är en form av finansiering som tillåter en organisation eller individ att få tillgång till större summor pengar än det som kan uppbådas med bara en check. Checkkredit lånar kunden pengar före att checken betalats tillbaka, vilket ger dem ett förskott på pengar. Summan för checken bestäms av kunden och det totala beloppet som kommer att tas ut är detsamma.

Checkkredit 🗎

Delkredit

Delkredit är ett ekonomiskt koncept inom lånefinansiering där en uppdelning som är anpassad till individuella behov eller ekonomiska situationer görs för att hjälpa till att finansiera ett företags produkter eller tjänster. En uppdelning kan göras till ett lån som överförs till de olika medlemmarna i företaget som en del i låneavtalet. Delkrediter har tillgängliga avgifter och återbetalningsbestämmelser som är anpassade till den enskilda medlemmens behov.

Delkredit 🗎

Deltagarkredit

Deltagarkredit är ett system som används för att ge anställda eller deltagare i ett arbete ekonomiska incitament. Det ger potentiella professionella eller ekonomiska fördelar, såsom lön eller bonusar, som en del av en löneplan eller bonusstruktur. Deltagarkrediter har till syfte att belöna en person för att delta i ett företags angelägna initiativ för att stimulera utvecklingen av bolaget.

Deltagarkredit 🗎

Deltagarlån

Deltagarlån är en lånemöjlighet för ett företag att ta del av att ha investerare som deltar som aktiv ägare i företaget. Lånet erbjuds under samma villkor som vanliga banklån, med skillnaden att en eller flera investerare, kallade deltagare, bestämmer villkoren.

Deltagarlån 🗎

Direktlån

Direktlån är en låneform som innebär att låntagaren lånar en summa pengar från en enskild långivare – som det privata bolaget eller en enskild person – direkt, inte från en bank eller andra traditionella finansiella institutioner. I motsats till vanliga lån är räntan ibland högre, men processen är oftast mer flexibel och låntagaren får lösa upp sina skulder snabbare.

Direktlån 🗎

Dispokredit

Dispokredit är en form av lån som långivaren ger ut till låntagare som har ett konto hos dem. Det är en slags förmån som långivaren ger till sina kunder och det är inte nödvändigt att låntagaren ansöker specifikt om ett dispokreditlån. Dispokredit fungerar som en sorts kreditgräns och låntagaren kan ta ut eller betala in så mycket de vill som ligger inom den gränsen.

Dispokredit 🗎

Dygnslånebelopp

Dygnslånebelopp är ett belopp som en företagare kan låna från banken för att fylla behovet av likvida medel i löpande verksamhet. Dygnslånebeloppet är aktivt under ett dygn eller en kortare period och skall ses som ett kortsiktigt kredithjälp.

Dygnslånebelopp 🗎

Dyrkostnadslån

Dyrkostnadslån är en speciell typ av lån där man kan låna pengar för att påskynda investeringar till företaget, främst för att använda vid kostnader som kan betraktas som driftskostnader. Ddl lån används vanligtvis för att öka cash flow och expandera verksamhetsmenyn.

Dyrkostnadslån 🗎

Entreprenadlån

Entreprenadlån är ett kreditarrangemang som finansieras av banker eller andra institutioner för att finansiera ett större projekt. Projektet är oftast komplext och kräver stor investering från företag som utför det. Ett entreprenadlån skapar de bästa möjliga villkoren för den privata och offentliga sektorn, eftersom entreprenören har ryggen fri att slutföra sin utmanande uppgift utan ekonomisk stress.

Entreprenadlån 🗎

Exklusivt lån

Exklusivt lån är en finansiell produkt som i ett enskilt avtal begås mellan en långivare och en låntagare. Det är ett särskilt sammansatt avtal med specifika villkor, samt att endast endast denna låntagare är berett att använda det.

Exklusivt lån 🗎

Exportkredit

Exportkredit är finansieringsstöd som regeringar eller banker lånar ut till företag som bedriver export. De lånar ut de kapital som är nödvändigt för att företag ska ha råd att producera de produkter de exporterar. De lånade medlen säkerställer också att företag kan betala produktions- och logistikkostnader som är nödvändiga för att leverera produkterna till kundernas internationella marknader.

Exportkredit 🗎

Förvärvskrediter

Förvärvskrediter är lån som ges till företag för att finansiera förvärv eller för en företags företagsförvärv. Krediten kan vanligtvis förlängas över en bestämd period med olika villkor, t.ex. ränta, amortering och andra betalningsmålen.

Förvärvskrediter 🗎

Förvärvslån

Förvärvslån är en typ av lån som används för att finansiera ett företagsförvärv av en annan verksamhet. Lånet kan vara ett helt eget lån eller kan erhållas som en del av överlåtelseavtalet mellan köparen och säljaren.

Förvärvslån 🗎

Gemensamt lån

Gemensamt lån är ett finansiellt instrument som ger en grupp med människor eller organisationer, som individer eller partnerskap, möjlighet att hålla en del av en låneansökan tillsammans. Lånet delas mellan de personer eller firmor som står som kreditgivare, som alla har ett personligt ansvar för långivarens åtaganden. Det finns olika typer av gemensamma lån, bland annat säkerställda och osäkerställda lån och revokationer.

Gemensamt lån 🗎

Hållbarhetslån

Hållbarhetslån är ett finansieringsinstrument som stödjer projekt som syftar till att förbättra miljön och sociala förhållanden. Dessa lån är oftast utfärdade av banker och investerare och tillhandahålls till skuldsatta mikroföretag som saknar tillgång till traditionella kreditvägar. De låna pengar med ambition att uppfylla långsiktiga miljö- och sociala mål.

Hållbarhetslån 🗎

Handpenningslån

Handpenningslån är ett lån som ges till köpare av ett hem som är utformad för att täcka de pengar som betalas som handpenning vid ett köp. Handpenningen täcker vanligtvis det första inskottet på köpet och sekundära insättningar som krävs för att fullfölja avtalet. Handpenningslån är oftast en försvarslinje för dem som inte kan betala hela handpenningen på en gång och hjälper dem att skaffa sig pengar för att genomföra köpet.

Handpenningslån 🗎

Hemutrustningslån

Hemutrustningslån är ett lån som vanligen används för att förbättra ett Hem för att möjliggöra förbättringar eller ändringar eller till och med att bygga ett nytt hus. Lånet används vanligen för att finansiera inköp, ombyggnad eller reparation av huset samt utrustning som nya möbler, nya apparater eller heminredning.

Hemutrustningslån 🗎

Högkostnadskredit

Högkostnadskredit är ett kreditarrangemang med mycket höga räntor - avgifter och uppläggningsavgifter. Syftet med en högkostnadskredit är att låna ut pengar på kort sikt till personer som av olika skäl har stora problem att låna pengar från andra banker eller finansiella institutioner.

Högkostnadskredit 🗎

Högräntelån

Högräntelån är ett lån med höga räntor. De flesta högräntelån är amorteringslån med fast ränta och en lång återbetalningstid. Räntan är vanligtvis högre än den för andra typer av lån, såsom bostadslån.

Högräntelån 🗎

Högstakredit

Högstakredit är ett begrepp som används inom ekonomi och finansiella tjänster. Det syftar till mängden kapital som banker, företag eller långivare får låna ut till gäldenärer. Det är den mest lönsamma typen av krediter men är också den mest riskfyllda för långivaren.

Högstakredit 🗎

Huslån

Huslån är ett lån som erhålls från banken för att finansiera köp och återbetalning av ett hus. Huslån innebär att bostaden används som säkerhet för lånet. Om låntagaren inte betalar inom den angivna tiden som är föreskriven, kan bostaden tas ifrån låntagaren och säljas för att uppfylla betalningsskyldigheten.

Huslån 🗎

Hypotekslån

Hypotekslån är ett lån som erbjuds för att finansiera inköpet av en fastighet, som vanligtvis är ett hem. Hypotekslån involverar en säkerhet för fastigheten, vilket innebär att om kunden inte kan betala sina aktuella skulder av någon anledning, har banken rätt att ta över fastigheten och sälja den för att samla in pengarna som skyldigheter.

Hypotekslån 🗎

Innanlån

Innanlån är en finansieringsform som gör det möjligt för ett företag eller organisation att låna pengar från sina egna investerare. Innanlån skiljer sig från vanliga lån, eftersom de inte räknas som en skuld utan som eget kapital. Det innebär att återbetalningen inte utgörs av ränta, utan av de pengar som investerarna betalat in i företaget.

Innanlån 🗎

Insatslån

Insatslån är en låneform som står till förfogande som ett komplement till hushållens inkomster. Med ett insatslån får man låna pengar för att täcka de kostnader som uppstår undervissatillfälle, som till exempel köp av bostad eller att satsa pengar i andra typer av investeringar. Insatslån tecknas vanligen med en ränta som är lägre än den ordinarie marknadsräntan och har vanligtvis en fast bostadslånsränta.

Insatslån 🗎

Institutslån

Institutslån är en specialform av lån, som ofta ges för kortare perioder, som t.ex. en vecka till ett år. Dessa lån är på grund av deras längre löptid och högre räntor vanligen svårare att få än vanliga konsumtionslån. Syftet med slike lån är oftast att det ska användas för att finansiera olika kortfristiga verksamheter. Utgivarens insättning för att få lånen blir oftast säkerställd genom pant i tillgångar eller annat pengars beredande avsättning, som garanterar återbetalningen.

Institutslån 🗎

Inteckningslån

Inteckningslån är ett lån som ett låntagare tar ut för att finansiera ett bostadsköp. Bostaden är säkerhet för lånet, och långivaren har rätt att använda den som säkerhet om låntagaren inte kan betala den tillbaka. Lånet amorteras vanligen över en period på 15 eller 30 år, med en fast ränta under hela perioden.

Inteckningslån 🗎

Investeringlån

Investeringlån är ett lån som låntagaren tar emot för att kunna finansiera investeringar, bland annat aktier, obligationer och fastigheter. Genom att ta ett investeringslån kan investeraren riskera en mindre andel av det egna kapitalet och ändå generera större vinster.

Investeringlån 🗎

Jämför lån

Jämför lån är ett ekonomiskt begrepp som refererar till processen att välja det bästa lånepaketet som uppfyller en persons ekonomiska krav och behov. Processen kräver att man jämför olika lån på faktorer som ränta, avgifter, avbetalningar, utbetalningsperioder och andra fördelar som kan vara förknippade med det lånet.

Jämför lån 🗎

Konsumentkredit

Konsumentkredit är ett ekonomiskt förhållningssätt som låter en person ta ut lån för att betala för vardagliga varor och tjänster. Konsumenter kan låna pengar från banker eller andra finansieringsföretag och betala tillbaka det med en viss ränta. Det gör det möjligt för köpare att köpa stora ägodelar som de annars inte skulle ha kunnat begådda.

Konsumentkredit 🗎

Kontokredit

Kontokredit är ett ekonomiskt arrangemang där en bank eller finansinstitut ställer krediter till frivillig disponering åt en kund med schablonerad ränta och avgifter. Kunden uppmanas att betala tillbaka lånebeloppet inom den period som finns utsatt för att undvika onödiga avgifter. Kontokredit kan vara mycket flexibelt och används ibland för att fylla luckor i låginkomst eller nödfallsbudgetar.

Kontokredit 🗎

Lån utan uc

Lån utan uc är ett koncept som innebär att låntagaren som använder en alternativ kreditupplysningstjänst än UC för att beviljas ett lån. Långivaren för detta slag av lån använder sig i stället av andra mindre tjänster för att bedöma den potentiella låntagarens kreditvärdighet.

Lån utan uc 🗎

Maximal lånebelopp

Maximal lånebelopp är ett begrepp som används för att beskriva den högsta summa pengar som får lånas inom en viss finansiell institution. Vanligtvis är maximalt lånebelopp ett fast belopp som bestäms av en finansiell byrå eller organisation och måste följas strikt.

Maximal lånebelopp 🗎

Mikrolån

Mikrolån är kortare lån som är mycket mindre än vanliga lån och ofta används för mindre skulder, ofta för personer som söker extra finansiell flexibilitet eller ekonomiska ansträngningar. Hur stora lånen är och vilka som erbjuder dem varierar vanligtvis beroende på land och lokala lagar och kan vara så låga som ett par hundra dollar.

Mikrolån 🗎

Myndighetslån

Myndighetslån är ett lån som en regering, eller en statlig myndighet, utfärdar för att fokusera kapital till sina prioriterade ekonomiska, sociala eller militära ändamål. Lånet kan emitteras som en obligation och är säkrat och garanterat av landets skattemedel.

Myndighetslån 🗎

Nystartslån

Nystartslån är en typ av personlig låneform som syftar till att stödja personer som söker nya möjligheter, nya sysselsättningar eller nya spännande projekt. Lånet ger möjlighet att få tillgång till kontanter för att finansiera lansera nya företag eller offentliga projekt. Det syftar även till att stärka förutsättningarna för personer som börjar nytt jobb.

Nystartslån 🗎

Obligationslån

Obligationslån är ett lån som görs med hjälp av en skriftlig bindande överenskommelse, oftast utgiven av en organisation eller regering. Lånet ger en låntagare tillgång till fonder som de kan använda för att finansiera sin verksamhet och som senare måste betalas tillbaka med ränta.

Obligationslån 🗎

Omstartslån

Omstartslån är en form av lån som erbjuds som en möjlighet för den som är skyldig pengar att starta om. Det är ett sätt att hjälpa dem som sysslat med outsäglig skuld att ta kontroll över sina ekonomiska situationer. Kostnaderna för sådana lån varierar beroende på långivaren, men det är vanligtvis betydligt högre än ordinarie lån.

Omstartslån 🗎

Omstartslån

Omstartslån är ett lån som erbjuds av en myndighet, institution eller organisation som syftar till att hjälpa personer att återstarta företag. Lånen är oftast gjorda till förmånliga vilkor så att de kan erbjuda en möjlighet till företagsgränsare som behöver finansiering för att starta upp ett nytt företag. Framförallt syftar lånen till att stödja utsatta grupper, såsom ungdomar som har blivit arbetslösa eller låginkomsttagare som behöver stöd för att starta företag.

Omstartslån 🗎

Omvänd hypotekslån

Omvänd hypotekslån är en speciell typ av lån som ger äldre personer som bor i sitt hus ett sätt att få ett kontantbelopp baserat på det ackumulerade värdet av deras hem. Omvända hypotekslån fungerar som ett säkert, långsiktigt lån som kommer att förfalla endast när husägaren går bort eller lämnar fastigheten. Huset är säkerhet för lånet och det gör att låntagaren slipper att betala tillbaka det upplånade beloppet under sin livstid.

Omvänd hypotekslån 🗎

Öppen kredit

Öppen kredit är ett finansiellt instrument som ger en person eller ett företag möjlighet att få tillgång till ett kreditförskott, till stor del begränsat av en satt credit line. Kreditgivaren, oftast det finansiella institutet, har ansvarighet för att godkänna en ansökan om öppen kredit och fastställa det kreditbelopp som är tillgängligt för den berättigade individen eller organisationen.

Öppen kredit 🗎

Öppen kredit

Öppen kredit är ett lån som långivaren tillåter låntagaren att ta ut så mycket pengar som låntagaren önskar, inom ramen för en maxgräns. Lånebeloppet kan ändras när man ska betala tillbaka lånet och räntan på lånet är ofta baserad på den sammanlagda summan som tagits ut under lånets giltighetstid.

Öppen kredit 🗎

Övertrasseringskredit

Övertrasseringskredit är en form av finansiering som ger kunder som har ett konto med överföringsförmåga ett extra tak på hur mycket de kan låna. Det vanligaste sättet att använda en övertrasseringskredit är för att täcka kortfristiga utgifter, som en säkerhetsnät för att hantera tillfälliga kontokort. Detta kan även användas som en slags personlig lån med låg ränta.

Övertrasseringskredit 🗎

P2P-lån

P2P-lån (Peer-to-Peer-lån) är en typ av finansiering där privatpersoner direkt lånar till varandra utan hjälp av en bank eller ett kreditinstitut. Det kallas också person-till-person-lån och handlar om att personer söker efter en annan person som är villig att låna ut pengar för att tjäna villkorad avkastning på sitt investerade kapital.

P2P-lån 🗎

Privatlån

Privatlån är ett lån som erbjuds från en privatperson (eller flera) till en annan person eller organisation för att finansiera olika projekt eller tjänster. Det kan vara bostäder, bilar, rörelser, skulder etc. Det går framför allt inte att få ett privatlån från en bank och lånet har oftast ränta och en återbetalningsplan.

Privatlån 🗎

Realkreditiv

Realkreditiv är en finansiell produkt som gör det möjligt för personer eller företag att låna pengar från en bank eller annan finansiell institution mot en säkerhet, vanligtvis fastighets egendom. Dessa lån kan ges på bostäder, byggmark eller fastigheter. Det största realkreditiv som ofta används är en bostadslån, eftersom det är relativt billigt och mycket flexibelt jämfört med andra lån.

Realkreditiv 🗎

Renoveringslån

Renoveringslån är ett lån som används för att finansiera renoveringar, uppgradera befintliga egendomar (såsom bostäder) eller ta hand om allmänna problem som återfinns i fastigheten. Det är ett lån med ett specifikt syfte och att få ett renoveringslån betyder vanligtvis att det finns ett mycket konkret, noggrant definierat mål som sökanden vill uppnå med pengarna.

Renoveringslån 🗎

Riskkredit

Riskkredit är kredit som beviljas i ett försök att minimera eller hantera risker som en organisation eller privatperson tycks utsättas för. Det ger extra ekonomiskt stöd under tider av förändring, låg rörlighet eller nya affärsmöjligheter. Kredit kan också användas för att hantera osäkerhet kring framtida ekonomisk solvens, för att undvika förluster och upprätthålla finansiell stabilitet. Det kan också användas för att styra prisnivåer, öka konkurrens genom att stödja investeringar samt för att främja produktivitet.

Riskkredit 🗎

Säkra lån

Säkra lån är ett samlingsord för lån där det inte finns något risk för att låntagaren går back på sina betalningar. Det är allmänt sett ett slags lån som garanteras med någon form av säkerhet och där långivaren har liten risk för att förlora pengar.

Säkra lån 🗎

Samla lån

Samla lån är ett begrepp som innebär att man samlar flera mindre lån till ett sammanlagt större lån med en lägre total ränta. Det är vanligt att man använder samla lån som en metod för att bekämpa skuldberoende, där det är ett sätt att avskilja dyra lån och minimera den totala månadskostnaden för skulderna.

Samla lån 🗎

Samlingslån

Samlingslån är en ekonomisk behandling där olika lånesiummanbundna skulder samlas i ett enda lån. Beloppet betalas vanligtvis tillbaka med en enda månatlig betalning. Samlingslån används ofta för att mer effektivt hantera skulder och för att minska antalet månatliga betalningar eller sänka den totala räntan på skulden.

Samlingslån 🗎

Smålån

Smålån är ett ekonomiskt koncept där låntagare tar ut små summor pengar som inte är avsedda att återbetalas på en gång. Oftast är ränta och avgiften för lånet relativt liten och har en fast löptid. Varje kreditgivare har olika riktlinjer för att avgöra om en låntagare är berättigad till ett smålån, och summan som ges ut beror också på användarens kreditvärdighet.

Smålån 🗎

SMS-lån

Sms-lån, även kända som snabblån, är en typ av kortsiktigt lån som främst erbjuds digitalt via internet eller mobiltelefoner. Dessa lån kännetecknas av små lånebelopp och korta återbetalningstider. Processen för att ansöka om ett sms-lån är ofta enkel och snabb, där låntagare kan fylla i en onlineansökan och få ett snabbt besked. Lånen är avsedda att täcka brådskande finansiella behov och utmärks ofta av höga räntor jämfört med traditionella låneformer.

SMS-lån 🗎

Smslån

Smslån är en typ av lån som sker helt genom elektroniska processer. Smslån är en snabb och smidig metod för att få tillgång till easyflex pengar. De förfaranden som krävs är att ansökningsformuläret fylls i online, inhämtning av kreditinformation och godkännandet sker helt online. I vissa fall betalas pengarna ut samma dag.

Smslån 🗎

Snabblån

Snabblån är en form av kredit som ger en person tillgång till ett mindre belopp kontant föremål omedelbart, utan att det krävs någon säkerhet. I de flesta fall utgörs ersättningen för Snabblån av en sammankopplad periodisk återbetalningsplan, som kan sträcka sig från några månader till flera år.

Snabblån 🗎

Sparlån

Sparlån är en form av lån där låntagaren får låna ett visst belopp från början med låg (eller ingen) ränta som sedan förhandlas om efter ett visst antal månader. I själva verket betalar kunden bara räntan för den tid som kunden har använt lånet. Endast när tiden löper ut betalar kunden en slutförslag utgående från den totala summan som han/hon skulle ha återbetalat.

Sparlån 🗎

Starta eget lån

Starta eget lån är en typ av finansiellt kredit som ges ut med syfte att hjälpa unga entreprenörer att finansiera startkostnader som krävs för att driva ett nytt företag. Långivaren försöker öka chansen att förverkliga drömmar och möjligheter genom att stötta nya företag med räntor och specifika villkor som ger möjligheter att uppfylla drömmarna.

Starta eget lån 🗎

Starta eget-lån

Starta eget-lån är ett lån som särskilt riktar sig till personer som vill starta en egen affärsverksamhet. Utlåning kan göras av både privata finansinstitut, vanliga banker och större investeringsföretag. Lånet är ofta specifikt för att främja nya affärsmöjligheter och innefattar särskilda fördelar som erbjuds för att gynna den potentiella nya verksamheten. Beroende på låntagarens kreditvärdighet kan begäran om kontanter göras via analoga lån, ange info för att få lån eller monetära incitament som attraktiva lånehastigheter.

Starta eget-lån 🗎

Studielån

Studielån är ett ekonomiskt stöd som studenter kan ansöka om för att finansiera sina utbildningar. Stödet fås ofta som ett lån från statens myndigheter, men det finns även studielån från företag eller bankinstitut. I många fall garanteras studentens lån fullständigt av staten som, när studierna är slutförda, återbetalas i räntefria amorteringar.

Studielån 🗎

Subventionerat lån

Subventionerat lån är en form av lån där staten eller en annan myndighet subventionerar räntan eller ersätter hela räntan. Det innebär att låntagaren då betalar mindre per månad än vad de annars skulle ha gjort på det lånet. Subventionerade lån erbjuder oftast större risk och räntor för banker eftersom räntorna inte är marknadsstyrda.

Subventionerat lån 🗎

Tilläggslån

Tilläggslån är en typ av lån som ges ut för att tillföra ytterligare finanser till ett pågående lån. Kreditgivaren tar ofta ett nytt kreditbeslut när tilläggslån beviljas och det beviljade beloppet betalas ut oberoende av ursprungligt beloppet för att finansiera olika befintliga eller tillkommande kostnader.

Tilläggslån 🗎

Tillfälligt lån

Tillfälligt lån är en typ av lån som endast lånas ut under en begränsad tidsperiod, vanligen mellan tre och 24 månader, med ett upplupet kostnadselement. Det är ofta tillgängligt från banker och andra finansiella institutioner och kan användas för att hjälpa till med kortsiktiga finansieringar eller stödja företagets rörelsekapital. På så sätt hjälper det företaget att förverkliga sina mål till verksamhetsstart eller att hantera övergångar när extrainkomster inte tillgodoses.

Tillfälligt lån 🗎

Tillväxtlån

Tillväxtlån är en form av lån som kan ges för att finansiera affärsverksamhet eller investeringar. Det ges vanligtvis av banker och aktiebolag, men det finns även ett antal tillväxtlån som ges av en regering eller statlig myndighet. Lånedokumentet anger hur mycket låntagaren kommer att få och innehåller även villkor för utbetalningar och återbetalningar.

Tillväxtlån 🗎

Topplån

Topplån är ett lån som har ett lågt räntetak, ofta reglerat av staten. Dessa lån går att få efter att de erbjuds för att bevilja en låntagare med ett lägre räntetak eftersom deras totala skuld är hög. De används oftast för att minimera räntekostnader och undvika att betala en hög månatlig ränta på all skuld.

Topplån 🗎