4. Annuitetslån

Ett annuitetslån är en vanlig form av lån där låntagaren betalar tillbaka samma belopp varje månad. Denna typ av återbetalning inkluderar både ränta och amortering, med en konstant återstående balans fram till slutbetalningen.

Exempel på annuitetslån

Ett vanligt exempel på annuitetslån är privatlån utan säkerhet, även kända som konsumentkrediter. En låntagare tar ett sådant lån för olika ändamål, till exempel för att finansiera en resa, renovering eller för att konsolidera skulder. Eftersom det inte finns någon särskild säkerhet kopplad till lånet, såsom en bostad eller bil, baseras lånebeslutet på låntagarens kreditvärdighet. Låntagaren betalar tillbaka lånet genom att betala en fast summa varje månad som består av både amortering och ränta.

Annuitet och räntans förändring över tid

I ett annuitetslån fungerar räntebetalningen enligt följande princip:

 1. I början av låneperioden betalar du av en hög andel ränta eftersom ditt utestående lån är som störst. Din månadsbetalning består då mestadels av ränta och en mindre del amortering.
 2. Med tiden, som lånebeloppet minskar genom dina betalningar, kommer räntedelen av din månatliga betalning att minska, medan amorteringsdelen kommer att öka.
 3. Mot slutet av låneperioden är ditt kvarvarande lånebelopp mycket mindre, vilket innebär att räntekostnaden är mycket lägre. Därför går en mycket större del av din betalning mot amortering än ränta.

VIKTIGT!
Löptidens påverkan på räntekostnader

När du väljer en längre löptid för ditt lån kommer din månatliga betalning att vara lägre, men du kommer att betala mer i totala räntekostnader över lånets livslängd. Detta beror på att du betalar ränta på ett större belopp under en längre tid.

Låg månadsbetalning ≠ Låg kostnad

Det är en vanlig missuppfattning att en låg månadsbetalning nödvändigtvis innebär en låg kostnad. I verkligheten kan en lång löptid med en tillsynes attraktiv låg månadsbetalning dölja de högre totala räntekostnaderna över lånets livslängd. Långivare kan ibland utnyttja detta för att framställa ett lån som mer förmånligt än det faktiskt är.

Därför är det avgörande att förstå hur annuitet fungerar. Genom att ha en klar bild av hur ränta och amortering fördelas över tid kan du bättre bedöma den faktiska kostnaden för lånet och undvika att bli vilseledd av frestande erbjudanden som i slutändan kan visa sig vara dyrare.

Undersök hur stor del av månadsbetalningen som utgör ränta med hjälp av exemplen här nedanför.

Exempel 1:

 • Lånebelopp: 10 000 kr
 • Löptid: 1 år
 • Årsränta: 21,90 %
 • Månadsbetalning: 935,46 kr
#RäntekostnadAmorteringRänta utgör...
1182,50 kr752,96 kr19,51 %
2168,76 kr766,70 kr18,04 %
3154,77 kr780,70 kr16,54 %
4140,52 kr794,94 kr15,02 %
5126,01 kr809,45 kr13,47 %
6111,24 kr824,22 kr11,89 %
796,20 kr839,27 kr10,28 %
880,88 kr854,58 kr8,65 %
965,28 kr870,18 kr6,98 %
1049,40 kr886,06 kr5,28 %
1133,23 kr902,23 kr3,55 %
1216,77 kr918,70 kr1,79 %

Det totala lånebeloppet som ska betalas tillbaka är 11 225,55 kronor.
Räntekostnaden utgör 1 225,55 kronor.
367,67 kronor är avdragsgill i deklarationen.
Det ger en faktisk räntekostnad på 857,89 kronor.
Den effektiva räntan är 24.24 %

Exempel 2:

 • Lånebelopp: 10 000 kr
 • Löptid: 3 år
 • Årsränta: 21,90 %
 • Månadsbetalning: 381,39 kr
#RäntekostnadAmorteringRänta utgör...
1182,50 kr198,89 kr47,85 %
2178,87 kr202,52 kr46,90 %
3175,17 kr206,21 kr45,93 %
4171,41 kr209,98 kr44,94 %
5167,58 kr213,81 kr43,94 %
6163,68 kr217,71 kr42,92 %
7159,70 kr221,68 kr41,87 %
8155,66 kr225,73 kr40,81 %
9151,54 kr229,85 kr39,73 %
10147,34 kr234,04 kr38,63 %
11143,07 kr238,32 kr37,51 %
12138,72 kr242,66 kr36,37 %
13134,29 kr247,09 kr35,21 %
14129,79 kr251,60 kr34,03 %
15125,19 kr256,19 kr32,83 %
16120,52 kr260,87 kr31,60 %
17115,76 kr265,63 kr30,35 %
18110,91 kr270,48 kr29,08 %
19105,97 kr275,41 kr27,79 %
20100,95 kr280,44 kr26,47 %
2195,83 kr285,56 kr25,13 %
2290,62 kr290,77 kr23,76 %
2385,31 kr296,08 kr22,37 %
2479,91 kr301,48 kr20,95 %
2574,41 kr306,98 kr19,51 %
2668,80 kr312,58 kr18,04 %
2763,10 kr318,29 kr16,54 %
2857,29 kr324,10 kr15,02 %
2951,37 kr330,01 kr13,47 %
3045,35 kr336,04 kr11,89 %
3139,22 kr342,17 kr10,28 %
3232,97 kr348,41 kr8,65 %
3326,62 kr354,77 kr6,98 %
3420,14 kr361,25 kr5,28 %
3513,55 kr367,84 kr3,55 %
366,84 kr374,55 kr1,79 %

Det totala lånebeloppet som ska betalas tillbaka är 13 729,95 kronor.
Räntekostnaden utgör 3 729,95 kronor.
1118,98 kronor är avdragsgill i deklarationen.
Det ger en faktisk räntekostnad på 2610,96 kronor.
Den effektiva räntan är 24.24 %

Exempel 3:

 • Lånebelopp: 10 000 kr
 • Löptid: 5 år
 • Årsränta: 21,90 %
 • Månadsbetalning: 275,62 kr
#RäntekostnadAmorteringRänta utgör...
1182,50 kr93,12 kr66,21 %
2180,80 kr94,82 kr65,60 %
3179,07 kr96,55 kr64,97 %
4177,31 kr98,31 kr64,33 %
5175,51 kr100,11 kr63,68 %
6173,69 kr101,93 kr63,02 %
7171,83 kr103,79 kr62,34 %
8169,93 kr105,69 kr61,65 %
9168,00 kr107,62 kr60,95 %
10166,04 kr109,58 kr60,24 %
11164,04 kr111,58 kr59,52 %
12162,00 kr113,62 kr58,78 %
13159,93 kr115,69 kr58,03 %
14157,82 kr117,80 kr57,26 %
15155,67 kr119,95 kr56,48 %
16153,48 kr122,14 kr55,68 %
17151,25 kr124,37 kr54,88 %
18148,98 kr126,64 kr54,05 %
19146,67 kr128,95 kr53,21 %
20144,32 kr131,30 kr52,36 %
21141,92 kr133,70 kr51,49 %
22139,48 kr136,14 kr50,61 %
23137,00 kr138,63 kr49,70 %
24134,47 kr141,16 kr48,79 %
25131,89 kr143,73 kr47,85 %
26129,27 kr146,35 kr46,90 %
27126,59 kr149,03 kr45,93 %
28123,88 kr151,75 kr44,94 %
29121,11 kr154,52 kr43,94 %
30118,29 kr157,33 kr42,92 %
31115,41 kr160,21 kr41,87 %
32112,49 kr163,13 kr40,81 %
33109,51 kr166,11 kr39,73 %
34106,48 kr169,14 kr38,63 %
35103,40 kr172,23 kr37,51 %
36100,25 kr175,37 kr36,37 %
3797,05 kr178,57 kr35,21 %
3893,79 kr181,83 kr34,03 %
3990,47 kr185,15 kr32,83 %
4087,10 kr188,53 kr31,60 %
4183,66 kr191,97 kr30,35 %
4280,15 kr195,47 kr29,08 %
4376,58 kr199,04 kr27,79 %
4472,95 kr202,67 kr26,47 %
4569,25 kr206,37 kr25,13 %
4665,49 kr210,13 kr23,76 %
4761,65 kr213,97 kr22,37 %
4857,75 kr217,87 kr20,95 %
4953,77 kr221,85 kr19,51 %
5049,72 kr225,90 kr18,04 %
5145,60 kr230,02 kr16,54 %
5241,40 kr234,22 kr15,02 %
5337,13 kr238,49 kr13,47 %
5432,77 kr242,85 kr11,89 %
5528,34 kr247,28 kr10,28 %
5623,83 kr251,79 kr8,65 %
5719,23 kr256,39 kr6,98 %
5814,56 kr261,07 kr5,28 %
599,79 kr265,83 kr3,55 %
604,94 kr270,68 kr1,79 %

Det totala lånebeloppet som ska betalas tillbaka är 16 537,25 kronor.
Räntekostnaden utgör 6 537,25 kronor.
1961,18 kronor är avdragsgill i deklarationen.
Det ger en faktisk räntekostnad på 4576,08 kronor.
Den effektiva räntan är 24.24 %

Värt att tänka på

Det är viktigt för låntagare att förstå hur ränta och amortering fungerar i ett annuitetslån, särskilt hur räntekostnader fördelas över lånets löptid. Genom att förstå detta kan låntagare göra mer informerade beslut om vilken typ av lån och vilken löptid som bäst passar deras behov och ekonomiska situation.

Relaterade ord

 • Annuitetskredit
 • Lån med jämn månadsbetalning
 • Lån med konstant återbetalning

Nära besläktade ord