Kreditvillkor

Definition av Kreditvillkor

Kreditvillkor är en förhandlad samling vilka regler som gäller vid utlåning av pengar eller i andra finansiella transaktioner. Kreditvillkor är specifika för tillfället då de upprättas och kan bestå av ett antal termer så som lånets löptid, ränta, amorteringar och säkerhet.

Exempel på Kreditvillkor i ett sammanhang

I december 2020 skrev företaget John Doe Ltd ett kreditavtal med Angel Co Ltd. Kreditvillkoren som ingick var att John Doe Ltd skulle ha rätt att ta ut 5 procent säkerhet från Angel Co Ltd och att de skulle betala 10 000 dollar inom fyra månader.

I oktober 2019 utfärdades en varning från den kinesiska centralbanken till bankerna om att de inte längre borde överskrida de kreditvillkor som specifiserats i de nationella bankreglerna.

Relaterade ord

  • Betalningsvillkor
  • Kreditregler
  • Kreditförhållande
  • Kreditavtal
  • Kreditbetingelser