Långivare

Här hittar du en samling av termer och definitioner som hjälper dig att förstå de olika typerna av långivare som finns på marknaden och hur de fungerar. Sidan är skapad för att ge dig en grundläggande förståelse för hur långivare, såsom banker, kreditinstitut och andra finansiella institutioner, tillhandahåller lån och krediter till konsumenter och företag.

Ansvarig kreditgivare

Ansvarig kreditgivare är finansiella institutioner som ger lån och tillhandahåller andra finansiella tjänster. De ansvariga kreditgivarna ansvarar för att tillämpa grundläggande etiska normer och regler när de erbjuder kredit, sidofinansiering och andra rad tjänster för att säkerställa att låntagarna inte utsätts för orimliga våld eller orimligt stora lån.

Ansvarig kreditgivare 🗎

Auktoriserad kreditgivare

Auktoriserad kreditgivare är en finansiell institution som har licens att bevilja lån och andra krediter till kunder. Auktoriseringen, som krävs för att kunna fungera som kreditgivare, utfärdas av myndigheter och finansinstitut och innebär att det godkänts olika regler och riktlinjer för lånegivande. För att bli auktoriserad lånegivare måste en institution uppfylla både nationella och internationella juridiska, ekonomiska och regleringsmässiga krav.

Auktoriserad kreditgivare 🗎

Auktoriserad långivare

Auktoriserad långivare är ett begrepp som beskriver en företag eller organisation som har tillstånd att utfärda finansiella produkter såsom lån, investeringsfonder och andra finansiella tjänster. För att vara auktoriserad måste organisationen eller företaget ha godkännande och licens från relevanta myndigheter.

Auktoriserad långivare 🗎

Banker

Banker är finansiella institutioner som tillhandahåller en rad olika tjänster till både företag och privatpersoner. De erbjuder vanligtvis tjänster som att ta emot insättningar, låna ut pengar, och hantera betalningslösningar såsom överföringar, kreditkort och andra kreditfaciliteter.

Banker 🗎

Borgenär

Borgenär är en person som står för ett finansiellt ansvar för en persons eller organisations skulder. Borgenären förbinder sig att ta på sig skulden eller betala tillbaka lånet om den som har lånat pengarna inte kan eller vägrar betala.

Borgenär 🗎

Credit Union

En Credit Union (Kredittförening) är ett finansinstitut som ägs och kontrolleras av medlemmarna. De tillhandahåller finansiella tjänster, såsom sparande, lån och kreditkort. Medlemskapet ofta baserat på geografiska regioner eller arbetssituationer.

Credit Union 🗎

Creditor

Creditor är ett juridiskt begrepp som beskriver en motpart till en skuldegendom som kan har rätt till att få ut sin skuld betald. En creditor är ofta en banker eller en finansiell institution som har lånat ut pengar till en skuldsatt part eller ett företag.

Creditor 🗎

Medlåntagare

Medlåntagare är en person som medsöker ett lån, men som inte är huvudsökande. En medlåntagare har inte ansvar för att betala tillbaka lånet, men måste ändå ställa upp med personuppgifter och kreditvärdighet för att långivaren ska kunna ta ett beslutet om att bevilja lånet.

Medlåntagare 🗎

Onlinelångivare

Onlinelångivare är finansiella institutioner som erbjuder låne- och investeringsprodukter till kunder via internet. Onlinelångivare erbjuder vanligtvis lån med lägre avgifter än banklån, ofta med mindre dokumentation för låntagaren. De kan ocksa erbjuda investeringsmöjligheter som är snabbare att "börja" och är tillgängliga pa natet, annorlunda jämfört med de som erbjuds av traditionella banker.

Onlinelångivare 🗎

Onlinelångivare

Onlinelångivare är ett uttryck som används för att beteckna en långivare som erbjuder personliga lån via internet. Det kan vara allt ifrån mindre, kortfristiga lån till större, långsiktiga lån som kräver en skriftlig ansökan.

Onlinelångivare 🗎

Pantbank

Pantbank är ett företag som köper tillbaka begagnade föremål av individer eller organisationer till ett nedsatt pris. Firman gör sedan en vinst genom att sälja tillbaka sakerna till högre priser.

Pantbank 🗎

Peer-to-peer långivare

Peer-to-peer långivare är webbplatser och mikrolån som erbjuds direkt från företag till individer. Företaget sätter upp en lånepool där kreditbetyg kan spelas in och långivare kan bidra med som de ser passar. Direktlån, tekniska lösningar och riskhantering ger långivare en plattform för att förhandla om låneavtal direkt mellan konsumenter och företag. Ingen bank är involverad och konsumenten betalar sina lån på den angivna tiden.

Peer-to-peer långivare 🗎

Privatlångivare

En privatlångivare är en finansiell aktör som ger lån till personer eller företag utan att involvera banker eller offentliga finansiella institutioner. Privatlångivare erbjuder ofta företag eller individer som inte är ellible för traditionella lån ett alternativ att finansiera olika affärsmöjligheter.

Privatlångivare 🗎

Sms-långivare

SMS-långivare är ett finansiellt företag som ger kortvariga kreditförlåtningar via SMS. Dessa lån beviljas ofta inom några minuter efter en ansökan med utbetalning snabbt efter det. SMS-långivare har behov av lägre inkomstkrav än traditionella banker, och de tar även högre avgifter och större risker än vad en bank skulle göra.

Sms-långivare 🗎

Tillståndspliktig långivare

Tillståndspliktig långivare refererar till en finansiell institution som juridiskt är licensierad att föra ut lån från staten. De licensieras genom att passera strikta bestämmelser i staten. Dessa långivare kan föra en rad praktiska aktiviteter såsom att skicka ut lån, lönecheckar och andra finansiella produkter, eller göra investmentbankaffärer.

Tillståndspliktig långivare 🗎

Utlåning

Utlåning är ett att låna ut något, såsom pengar eller egendom, till någon som sedan är skyldig att återbetala det som lånats ut.

Utlåning 🗎