Banker

Definition av banker

Banker är finansiella institutioner som tillhandahåller en rad olika tjänster till både företag och privatpersoner. De erbjuder vanligtvis tjänster som att ta emot insättningar, låna ut pengar, och hantera betalningslösningar såsom överföringar, kreditkort och andra kreditfaciliteter.

Exempel på ordet i ett sammanhang

”Det kan vara fördelaktigt att placera sina pengar i en stor och etablerad bank, eftersom dessa vanligtvis erbjuder hög säkerhet och välutvecklade rutiner.”

2008 Global Financial Crisis

Den globala finanskrisen 2008 utlöstes i stor utsträckning av överdrivet risktagande från banker som investerade i komplexa finansiella instrument. Dessa instrument inkluderade strukturerade finansprodukter som hypoteksbaserade värdepapper, derivat knutna till råvaror, och lån som saknade tillräcklig kapitaltäckning.

Relaterade ord