Säkerhet

Definition av Säkerhet

Säkerhet är ett koncept som syftar till att skydda tillgångar och bevara mot oönskade förändringar, skador eller hot. I ett ekonomiskt sammanhang kan säkerhet relateras till både maskiner, it-system, processer, information, värdepapper, säkerhetscertifikat etc. I det stora hela syftar säkerhet till att skydda företagets ekonomiska intressen.

Exempel på Säkerhet i ett Ekonomiskt Sammanhang

Exempel på säkerhet i ett ekonomiskt sammanhang inkluderar men är inte begränsat till att upprätthålla god dataskyddspraxis och informationsteknologi, placera insättningar i FDIC-skyddade bankkonton och/eller skriva avtal som gäller anställda som hanterar företagsinformationssystem.

Ett aktuellt och uppmärksammat exempel på när säkerhet har förekommit är några av de tydliga fall av dataintrång som har utförts under de senaste åren. Den mest noterbara intrången är de dataövergrepp som orsakades av Equifax-databasen 2017, vilket orsakade tvivelaktig geografisk distribution av personuppgifter och finansiella historier som har exponerats för ovillkorlig användning.

Relaterade ord

  • Trygghet
  • Säkra
  • Skydd
  • Försiktighet
  • Vakthållning
  • Bevakning
  • Försvar
  • Säkerhetsåtgärder
  • Säkerhetskontroll
  • Försiktighetsåtgärder