Avtal

Definition av Avtal

En avtal är en överenskommelse mellan två eller flera personer eller parter som kan rättsligen förplikta parterna att uppfylla bestämda åtaganden. Avtalet kan passera rättigheter och skyldigheter, inklusive finansiella eller ekonomiska överenskommelser.

Exempel på Avtal

Ett vanligt exempel på ett avtal är när en person köper en bil från en annan och de båda parterna skriver under ett köpeavtal som definierar köpvillkoren såsom pris, betalning och leveransdatum.

En uppmärksammad händelse där avtal har förekommit var i samband med Brexit-förhandlingarna som pågick mellan Storbritannien och EU. Båda parter ingick ett avtal om brittisk tillträde till den inre marknaden, handel, utförsel, samarbete inom luftfart, migration, energiförsörjning med mera.

Relaterade ord

  • Kontrakt
  • Överenskommelse
  • Accord
  • Pact
  • Fördrag
  • Allians
  • Konvention
  • Avtalsskrift
  • Konkordat
  • Engagemang