skydd

Definition av skydd

Skydd är ett begrepp som ofta används inom ekonomi för att beteckna försvaret av investerare eller marknader från ett eller flera typer av risker. Det är inte förbjudet att agera aggressivt på marknaden, men det är vanligtvis förknippat med höga risker och låg avkastning. Skydd ses ofta som en sätt att kontrollera dessa risker och minska riskexponeringen.

Exempel på skydd

Skydd finns tillgängligt i olika former, till exempel optioner, derivat, kontrakt och kreditförsäkring. Dessa kan användas för att hedga, diversifiera och minska riskerna för investerare. De kan också användas för att minimera exponeringen som resultat av kursförändringar och marknadsförluster som kan leda till stora förluster.

Den finansiella krisen 2008 ledde till stora prisfluktuationer på världens finansiella marknader. Detta gjorde det viktigt för investerare att ta extra skydd mot fortsatta priskrascher, vilket gjorde att skyddsprodukter aktualiserades. Detta ledde till ökad popularitet eller skyddsstrategier som till exempel derivatinstrument som spridsöverklagande, terminskontrakt, indexfonder och valutaterminer.

Relaterade ord

  • Försvar
  • Beskydd
  • Säkerhet
  • Tillsyn
  • Vakthållning
  • Gardering
  • Förskansning
  • Värn
  • Bevakning
  • Skyddsnät