återbetalning

Definition av återbetalning

Återbetalning är ett ekonomiskt koncept där en person eller organisation har åtagit sig att betala tillbaka en annan person eller organisation för en gång skuld. Det kan vara pengar som tidigare skickats eller en annan typ av förpliktelse som måste betalas.

Exempel på återbetalning

Person A skylder Person B 2000 kronor. Person A överenskommer med Person B om att betala 2000 kronor tillbaka på tre omgångar, 500 kronor i månaden. Person A motsvarar sina förpliktelser och betalar de tre omgångarna inom ett år. Detta ger Person B sina 2000 kronor tillbaka, trots att hon lämnade bort dem till Person A vid första förfarandet. Person B gjorde delar av pengarna tillbaka tack vare återbetalningssystemet.

En uppmärksammad händelse som involverade termen återbetalning är Volkswagen emissionsskandalen 2015. Volkswagen begick ett grovt brott mot miljön genom att manipulera sin dieselmotors utsläppsnivåer för att uppfylla miljökraven. Företaget skyldigade sig att betala mer än $14 miljarder till kompensera de miljöskador som orsakats och detta inkluderar återbetalningar till amerikanska ägare som har Turbodieselmotorer. Denna händelse omfattade miljön som företaget skyldigades att betala ersättning till berörda parter, däribland återbetalningar.

Relaterade ord

  • Tillbakabetalning
  • Återlämning
  • Återställning
  • Uterbetalning
  • Uttag
  • Upplösning
  • Uppbörd