Skuld

Definition av Skuld

Skuld är något som någon är skyldig ett annat företag, person eller myndighet som en form av försenad betalning. Det kan också vara fordringar som har noterats som bindande mellan en kreditgivare och en låntagare.

Exempel

Ett vanligt exempel på skuld är att om en person tar ut ett lån från ett bank, är den personen skyldig dessa pengar tillbaka till banken. Ett annat vanligt exempel på skuld är att om ett företag inte betalar sin moms inom rimlig tid, så betalar företaget skatteskulde till Skatteverket.

De senaste åren har en av de stora uppmärksammade händelserna inom skuldområdet varit pizzakedjan Lime & Leas bankskräck efter att de hade skulder på cirka 10 miljoner kronor. Lagmansgömsle konkursansökte i februari 2020, vilket ledde till att de inneharande skulderna skrevs ner. Man diskuterade även frågan om ansvaret för den stora skulden skulle läggas på anställda eller enskilda vd:n för bolaget.

Relaterade ord

  • Orsak
  • Ansvar
  • Plikt
  • Förpliktelse
  • Obligation
  • Hemlighet