skulder

Definition av skulder

Skulder är det ekonomiska förhållandet när en part har ett lån eller ett finansiellt skyldighetsbelopp som är förknippat med det. Skulden kan betalas i med ett kontantbelopp, emotionellt bytesvärde, inhämtande av produkter, eller annat.

Exempel på skulder i sammanhang

Skulder är ett vanligt förekommande begrepp inom många sammanhang. I vardagslivet kan skuld exempelvis vara; ett lån av någon vän, en kredit hos en bank som kreditkort eller bostadslån, ett underskrivet kontrakt för investeringar, eller den totala skuld som man har att betala till skatteverket.

Det stora underskottet på grund av den globala finanskrisen 2008-2009 ledde till väldigt stora skulder som USA:s regering tog på sig. Vidare tog Grekland upp ett enormt skuldberget under 2010-talet som slutligen resulterade i en stor skuldsanering för landet, där de tidigare skulderna minskades till mer ändamålsenliga nivåer.

Relaterade ord

  • axel
  • armhåla
  • omfång
  • ryggrad
  • ryggsida
  • ryggslut
  • ryggmuskel
  • skuldra
  • skuldknut