investeringar

Definition av investeringar

En investering är ett beslut att köpa eller låna en tillgång som har en förhoppning om att den ska generera framtida fördelar. Investeringar kan göras i finansiella tillgångar som aktier, obligationer eller bankkonton. De kan också göras i fysiska tillgångar som fastigheter och infrastruktur.

Exempel

“Vår investering i aktier ger oss rätt till delägarskapet som betalningsbeloppet i återbetalningen”

I USA har ett stort antal institutionella investerare attributerat sin investeringsverksamhet till miljöhänsyn, ett trender som har vunnit mark hos privatinvesterare under de senaste åren. Det är uppskattat att denna typ av verksamhet troligen kommer att öka med flera miljarder dollar under de närmaste åren.

Relaterade ord

  • Placeringar
  • Förmögenhetsförvaltning
  • Kapitalförvaltning
  • Kapitalplaceringar
  • Förmögenhetsallokering
  • Kapitalallokering