Investering

Definition av Investering

Investering är processen att sätta undan eller investera ekonomiska resurser för att uppnå vinst. Det innebär oftast att man köper ett äganderätt till en viss tillgång, för att sedan sälja den senare åt ett högre pris. Investeringar kan involvera investeringar inom aktier, fastigheter, fonder eller andra finansiella instrument.

Exempel på Investering

Ett vanligt exempel på en investering är när en aktieköpare köper aktier i ett värdepapper företag. Han investerar sin tid och pengar för att köpa aktier och hoppas sedan att aktierna ska stiga i värde över tiden. Efter det att aktierna har stigit i värde, säljer han aktierna för att ta ut sin vinst.

Tidningen The New York Times har skrivit om en miljardärs investeringar i teknikföretag. miljardären använde miljarder av dollar för att investera i teknikbolagen för att höja deras marknadsandelar och stödja deras forskning och utveckling. Det var ett stort beslut som har gett många resultat, inkluderande nya produkter och tjänster.

Relaterade ord

  • Placering
  • Upplåning
  • Försäkring
  • Kapitalplacering
  • Kapitalinvestering
  • Överlåtelse
  • Förtroendeinvestering
  • Köp
  • Förvärv
  • Köpoption