1. Räntor och avgifter för lån utan säkerhet

Lån utan säkerhet, ofta benämnda som privatlån eller blancolån, är en av de mest populära låneformerna bland konsumenter. Men vad kostar det egentligen att ta ett sådant lån? I denna artikel belyser vi räntor och avgifter förknippade med lån utan säkerhet.

Vad är ett lån utan säkerhet?

Ett lån utan säkerhet är ett lån där långivaren inte kräver någon form av säkerhet, som en bostad eller bil, för lånet. Istället baseras lånebeslutet på låntagarens kreditvärdighet, inkomst och andra ekonomiska förhållanden.

Räntan på lån utan säkerhet

Räntan bestämmer vad det kostar att låna pengar. Den räntesats som anges i ditt lånevillkor representerar en årlig procentsats. Det betyder att det är den procentuella kostnaden för lånet över ett år. Om du vill räkna ut den månatliga räntekostnaden (ungefärligt) delar du den årliga räntekostnaden med 12.

Som ett exempel: Låt oss säga att du lånar 50 000 kr och din räntesats är 4 procent. Då skulle din årliga räntekostnad vara 2 000 kr. Utspritt över 12 månader innebär det att du skulle betala ungefär 167 kr i ränta varje månad.

Detta är som sagt en förenkling och den faktiska räntekostnaden beror bland annat på hur många avbetalningar som sker och vilken amortering som används. Den vanligaste formen är annuitet , vilket du kan fördjupa dig ytterligare i genom att läsa artikeln om annuitetslån som även ger några exempel på amorteringsscheman så att du ska få god förståelse.

Den ränta du erbjuds när du ansöker om ett lån utan säkerhet kan variera beroende på:

 • Din kreditvärdighet
 • Ditt nuvarande ekonomiska läge
 • Långivarens specifika villkor

Generellt sett tenderar räntorna på lån utan säkerhet att vara högre jämfört med lån som har en säkerhet, detta på grund av den ökade risken för långivaren.

Effektiv ränta

När du jämför lån utan säkerhet är det viktigt att titta på den effektiva räntan, inte bara den nominella. Den effektiva räntan inkluderar alla avgifter och kostnader förknippade med lånet, vilket ger en mer rättvisande bild av den faktiska kostnaden.

I EU är reglerna och riktlinjerna för hur effektiv ränta ska beräknas och presenteras i stort sett harmoniserade genom direktiv, för att underlätta jämförbarheten mellan olika kreditprodukter för konsumenter.

De viktigaste reglerna och principerna för effektiv ränta i EU kommer från Konsumentkreditdirektivet (2008/48/EG). Här är några av de viktigaste punkterna från direktivet relaterat till effektiv ränta:

 1. Definition: Effektiv ränta representerar den totala kostnaden för krediten, uttryckt som en årlig procentsats av det totala beloppet av krediten.
 2. Inkluderade kostnader: Effektiv ränta bör inkludera inte bara den nominella räntan, utan också andra avgifter och kostnader som är en nödvändig del av kreditavtalet, såsom uppläggningsavgifter, administrationsavgifter, och så vidare.
 3. Standardiserad beräkningsmetod: Direktivet specificerar en matematisk formel för hur den effektiva räntan ska beräknas, för att säkerställa enhetlighet över medlemsstaterna. Denna formel är inget som lärs ut i grundskolan och tar hänsyn till bland annat avbetalningstillfällen. Det är med andra ord svårare att räkna ut effektiv ränta än du kanske trodde.
 4. Klar och tydlig kommunikation: Kreditgivare är skyldiga att klart och tydligt informera konsumenter om den effektiva räntan när de marknadsför och erbjuder krediter.
 5. Jämförelseverktyg: Genom att presentera den effektiva räntan ger det konsumenter ett verktyg för att jämföra olika kreditprodukter och erbjudanden, vilket i sin tur främjar konkurrensen på marknaden.

Avgifter för lån utan säkerhet

Utöver räntan kan det finnas flera avgifter kopplade till lån utan säkerhet:

 1. Uppläggningsavgift: En engångsavgift som tas ut när lånet beviljas.
 2. Aviseringsavgift: En avgift för att skicka ut kontoutdrag eller fakturor.
 3. Förseningsavgift: Om du inte betalar ditt lån i tid.
 4. Förlängningsavgift: Om du vill förlänga löptiden på ditt lån.

Förbudet mot förseningsavgifter för lån

Det har fastställts genom en viktig rättslig dom att förseningsavgifter på konsumentkrediter är förbjudna. Denna reglering kommer som ett resultat av en dom från Patent- och marknadsöverdomstolen.

Bakgrund till Beslutet

I 2021 konstaterade Patent- och marknadsdomstolen att Svea Bank (tidigare Svea Ekonomi) hade agerat olagligt genom att kräva förseningsavgifter från sina kunder när dessa var försenade med sina betalningar. Trots att Svea Bank valde att överklaga detta beslut, stod Patent- och marknadsöverdomstolen fast vid sin ståndpunkt.

Om denna dom inte överklagas och står sig, kommer samtliga aktörer på kreditmarknaden att vara skyldiga att följa den. Detta skulle innebära att förseningsavgifter helt och hållet förbjuds för konsumentkrediter.

Konsumentombudsmannen betonade i rättsfallet att enligt inkassokostnadslagen kan företag endast kräva ersättning för specifika kostnader relaterade till att få en konsument att betala sin skuld. Eftersom förseningsavgifter inte specificeras i denna lag, anses de vara olagliga. Huvudsyftet med lagen är att skydda konsumenter från oproportionerliga krav på ersättning.

Beräkna totalkostnaderna med vår lånekalkylator

Tips för att minimera kostnader

 • Jämför Lån: Innan du bestämmer dig för ett lån, jämför olika långivares erbjudanden. Att använda en låneförmedlare kan vara det bästa alternativet eftersom du då får offerter från flera olika långivare trots att det bara tas en (1) UC kreditupplysning.
 • Undvik onödiga avgifter: Var medveten om alla avgifter och undvik dem när det är möjligt.
 • Betala i tid: För att undvika förseningsavgifter och extra räntekostnader, se till att alltid betala dina månadsbetalningar i tid.