Amortering

Definition av Amortering

Amortering är processen att använda valutor för att betala tillbaka ett lån. Processen innebär att låntagaren betalar en viss summa av lånade pengar tillbaka till långivaren, och detta upprepas periodvis tills hela skulden är betald. Det innebär också att varje betalning minskar skulden för låntagaren, samtidigt som den minskar det antal perioder som kommer att krävas för att hela skulden ska betalas tillbaka.

Exempel på Amortering

Ett exempel på amortering skulle vara om en individ tar upp ett lån som är värt 10 000 kronor, med en 10-årig återbetalningstid. Varje månad, under de kommande 10 åren, skulle låntagaren betala en specifik summa som börjar med 1000 kronor per månad men som sedan minskar successivt över periodens gång. Genom detta kommer det belopp som ska betalas tillbaka på lånet att minskas, tills hela skulden är betald.

En notabel händelse som involverade amortering är Bosön-fallet 2019. I samband med fallet hade den norska staten, med den norska banken Kommunalbanken AS, lånat fem kommuner ett belopp på totalt 8 miljarder norska kronor. Efter att avtalet hade gjorts upp började de fem kommunerna att amortera sina lån i form av månatliga avbetalningar. Trots detta blev flera av kommunerna förfallna i sina amorteringsskyldigheter, vilket ledde till den omfattande rättegång som togs emot dem.

Relaterade ord