återbetalningstid

Definition av återbetalningstid

Återbetalningstid, eller amorteringstid, innebär det tidsperiod som krävs för att betala tillbaka en skuld eller ett lån. Det kan handla om både kortare perioder såsom tjugo år eller längre tid som upp till tredie manatligen, ibland längre.

Exempel på återbetalningstid i ett sammanhang

I bankvärlden är det vanligt att man förhandlar med kunder om olika typer av amorteringsplaner och återbetalningstider såsom t.ex. lån med löptider på 5, 10 eller 15 eller 20 år. Amorteringsplanerna justeras så att de passar den specifika kunden och deras egna situation.

Under 2020 möjliggjorde de centrala bankerna olika strukturer för lån som gav möjlighet till betyderlsefull återbetalningstid, eftersom vissa lån har nedskrivna kontrakt som sträcker sig upp till 30 års återbetalningstid. Detta har positiva effekter på bolagslikviditet och budgetbelastning.

Relaterade ord

  • Återbetalningstid: Återbetalningsperiod
  • Återbetalningstid: Återbetalningstidshorisont
  • Återbetalningstid: Återbetalningscykel
  • Återbetalningstid: Återbetalningsintervall
  • Återbetalningstid: Återbetalningsperiod