3. Effektiv ränta

Effektiv ränta, ibland kallad årlig procentuell ränta (APR), är den totala kostnaden för ett lån uttryckt som en årlig procentsats. Den inkluderar inte bara den nominella räntan, utan även andra avgifter och kostnader som kan tillkomma i samband med lånet. Genom att ta hänsyn till dessa avgifter ger den effektiva räntan en mer rättvisande bild av lånekostnaden.

Hur beräknas effektiv ränta?

Beräkningen av effektiv ränta tar hänsyn till:

 1. Den nominella räntan.
 2. Hur ofta räntan kapitaliseras (till exempel månadsvis eller årligen).
 3. Lånets löptid.
 4. Övriga avgifter och kostnader, såsom uppläggningsavgift eller aviseringsavgift.

Genom att kombinera dessa faktorer kan man räkna ut den totala kostnaden för lånet uttryckt som en årlig procentsats.

Att räkna ut den effektiva räntan krävs goda kunskaper i matematik, men genom att använda den här lånekalkylatorn får du korrekta värden för effektiv ränta. Små avrundningsfel kan förekomma.

Kalkylator för effektiv ränta


Varför är effektiv ränta viktig?

När du jämför lån från olika långivare kan det vara frestande att enbart titta på den nominella räntan. Men den nominella räntan berättar inte hela historien. Två lån med samma nominella ränta kan ha mycket olika effektiva räntor på grund av skillnader i avgifter och andra kostnader.

Att förstå och jämföra den effektiva räntan:

 1. Ger en tydligare bild av den verkliga kostnaden för lånet.
 2. Gör det enklare att jämföra olika låneerbjudanden på en lika för lika-basis.
 3. Hjälper dig att undvika potentiellt dyra överraskningar i samband med dolda avgifter eller kostnader.

Effektiv ränta och korta låneperioder

När det kommer till korta låneperioder kan den effektiva räntan bli missvisande. Här är anledningarna:

 1. Årlig beräkning: Effektiv ränta uttrycks alltid på årsbasis. Om du tar ett lån med en mycket kort löptid, säg en månad, och sedan omvandlar kostnaden för det lånet till en årlig siffra (effektiv ränta), kommer siffran att vara mycket högre än den faktiska kostnaden för lånet under den månad du lånade pengarna.
 2. Höga avgifter på korta lån: Många korta lån, som snabblån eller SMS-lån, har relativt höga avgifter jämfört med lånebeloppet. När dessa avgifter omvandlas till en årlig kostnad genom den effektiva räntan, kan räntesatsen bli extremt hög, vilket kan ge intrycket att lånet är dyrare än det faktiskt är över den korta låneperioden.
 3. Felaktig jämförelse: Om en låntagare ser en extremt hög effektiv ränta på ett korttidslån, kan det ge intrycket att det är dyrare än ett lån med längre löptid med en lägre effektiv ränta. Men i verkligheten kan det korta lånet vara billigare i absoluta termer, beroende på avgifter och den faktiska räntan.

Exempel när effektiv ränta blir missvisande

Använd den här kalkylatorn för att visa hur den effektiva räntan skenar när vi minskar antalet dagar som lånet löpet.Exempel av effektiv ränta

I April 2020 vidtog bostadsminister Peter Eriksson åtgärder mot de höga effektiva räntorna i Sverige. Genom dessa åtgärder, som ingick i Bostadsfinansieringsutredningens förslag, skulle effektiva räntor på flerbostadslån inte få ligga över 1,5 gånger reporäntan. Detta skulle ses som en förbättring för bostadsköpare jämfört med den nuvarande situationen, då rapporter visar att effektiva låneräntor från banker kan variera mellan 2% och 5%.

Relaterade ord

 • Produktiv ränta
 • Produktivitetsränta
 • Effektivitetsränta
 • Produktiviteten
 • Effektiviteten