Kreditvärdighet

Definition av Kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett uttryck som används för att beskriva en persons eller ett företags förmåga att återbetala lånade pengar. Det avgörs vanligen av en kreditupplysning som kontrollerar den tillgängliga ekonomiska data, rapporteringen av de tidigare lånen och andra referenser. Kreditväardighet analyseras även med kreditvärderingspoäng, såsom FICO-värdet, som sedan ger betyg på en person eller business kredit-historia.

Exempel på Kreditvärdighet

En anställd person kan uppfylla alla kriterier för att ansöka om ett lån, och har också tillräckligt med inkomst för att möta de finansiella mellanliggande kraven. Dock kan till exempel banken bestämma att personen inte har god nog kreditvärdighet för att ansöka om lånet, baserad på den personens betalningshistorik och FICO-poäng.

Under åren har det varit flera stora politiska händelser som har gett insikten om hur kreditvärdigheten hanteras i ett samhälle. Till exempel under det senaste decenniet utfördes en kreditbetygsutvärdering i Grekland mellan S&P, Moody’s och Fitch Ratings – tre dominerande betygsföretag – vilket ändrade landets kreditvärdering från stabil till obehaglig och negativ.

Relaterade ord

 • Betalningsförmåga
 • Kreditvärdighet
 • Kreditvärde
 • Kreditvärdighet
 • Kreditvärdighet
 • Kreditvärdighet
 • Kreditvärdighet
 • Kreditvärdighet
 • Kreditvärdighet
 • Kreditvärdighet
 • Finansiell stabilitet
 • Finansiell styrka
 • Finansiell trovärdighet
 • God ekonomisk ställning