Återbetalningsplan

Definition av Återbetalningsplan

En återbetalningsplan är en plan som fastställer de gemensamma villkoren och omständigheterna för återbetalning av lån. Planen bestämmer saker som andel av lånet som betalas tillbaka, belopp per avbetalning, tidshorisonter för återbetalning och hur de fördelas över tiden.

Exempel på ordet i ett sammanhang

En kund kunde vid en bank kontakta dem gällande ett lån. I detta fall skulle banken dra upp en återbetalningsplan som bestämmer det totala lånebeloppet, andelen som ska betalas per betalning och de olika dater för när de olika avbetalningarna ska ske.

I samband med den ekonomiska krisen 2008-2009 legatade USA om att införa ett statligt program, Home Affordable Modification Program (HAMP), som syftar till att minska låntagars räntebetalningar genom att föreskriva nya lånevillkor och återbetalningsplaner. Programmet syftede till att rädda miljontals hemmapar från att bli förvisade.

Relaterade ord

  • Återbetalningsschema
  • Återbetalningssystem
  • Återbetalningsordning
  • Återbetalningsstruktur
  • Återbetalningsmodell