Amorteringskravsfritt

Definition av Amorteringskravsfritt

Amorteringskravsfritt är ett begrepp som innebär att en låntagare inte behöver betala några årliga amorteringsavgifter för att lösa sin skuld. De flesta lån har amorteraingskrav, vilket innebär att låntagaren uppmanas att betala en viss del av skulden varje år. Att amortera utesluter däremot det obligatoriska kravet att göra det årliga betalningar, förutsatt att låntagaren även fortsätter att betala räntor.

Exempel på Amorteringskravsfritt

Banker erbjuder ofta amorteringsfria lån till nya investerare, till exempel hemfinansiering eller företagsstart. Låntagare har möjlighet att nyttja lånet utan att behöva använda årliga amorteringsvillkor och den belopp som de skyldiga tillbaka minskar endast tack vare ränta genom åren.

Uppmärksamhet om Amorteringskravsfritt

Under de senaste åren har den svenska regeringen infört vissa åtstramningar gällande amorteringsskyldighet bland bostadlån för att motverka ett ökat antal skuldsatta hushåll. Samtidigt har den föreslagit hemligheten med amorteringsfria lån, vilket ger möjlighet till andra alternativ när det gäller att finansiera ett hem.

Relaterade ord