Amorteringsvillkor

Definition av Amorteringsvillkor

Amorteringsvillkor är de företeelser som styr reglerna för amortering av ett lån. Amorteringsvillkor bestämmer under vilka villkor låntagaren måste utföra amorteringar och bestämmer också de begränsningar som finns när det gäller amorteringen. Amorteringsvillkor är vanligen kopplade till riktlinjer för hur de olika amorteringsplanerna ska fungera.

Exempel på Amorteringsvillkor

Ett vanligt exempel på amorteringsvillkor är kravet på att låntagaren ska betala en viss summa pengar till räntan per månad. På samma sätt kan det finnas andra amorteringsvillkor, t.ex. att låntagaren ska betala en amortering på ett visst belopp varje år.

Under 2017 utförde Riksbanken en grundlig granskning av olika banker och finansiella institutioners amorteringsvillkor. Granskningen fann att vissa banker tillämpade orealistiska och olagliga amorteringsvillkor, vilket ledde till hård beskattning av vissa banker.

Relaterade ord

  • Avbetalningsvillkor
  • Betalningsvillkor
  • Uppläggningsvillkor
  • Avskrivningsvillkor
  • Inbetalningsvillkor