Amorteringsfrihet

Definition av Amorteringsfrihet

Amorteringsfrihet är ett begrepp som används för att beskriva rätten till att slippa betala amorteringar av ett lån över en bestämd tid. Låntagaren kan då istället fokusera på att betala av räntorna, vilket underlättar för dem som har dålig ekonomi eller problem med att betala lånet tillbaka helt. Det kan också hjälpa låntagare att undvika skulder och krediter.

Exempel på Amorteringsfrihet

I Sverige erbjuds amorteringsfrihet på bostadslån till människor som har svårt att betala hela sina lån. Det slutliga beloppet som ska betalas är dock ofta mer än kostnaden för initiala lånet, eftersom räntorna fortfarande är en del av skulden.

Under 2020 möjliggjorde den svenska regeringen amorteringsfrihet för enskilda personer som har haft ekonomiska problem som en följd av COVID-19-pandemin. Hundratusentals svenskar har använt detta program som erbjuder amorteringsfrihet för upp till 18 månader.

Relaterade ord

  • Avbetalningsfrihet
  • Avdragsfrihet
  • Avskrivningsfrihet
  • Betalningsfrihet
  • Förskottsbetalningsfrihet
  • Kapitalfrihet
  • Räntefrihet