Amorteringsbefriad

Definition av Amorteringsbefriad

Amorteringsbefriad är en form av bostadsfinansiering där låntagaren inte behöver betala någon amortering (avbetalning) under en viss period. Den perioden är vanligtvis maximalt 3-5 år, under vilken låntagaren enbart betalar ränta på skulden. Efter amorteringsbefriadsperioden börjar amortering annars som vanligt igen.

Exempel på ordet i ett sammanhang

”Jag skaffade ett bostadslån med amorteringsbefriad för att få så låg månadsskuld som möjligt och se till att jag klarar mina övriga räkningar.”

Under 2020 introducerade många banker amorteringsfria lån som en del av åtgärdspaketet mot påverkan av coronapandemin. Syftet med de amorteringsfria lånen var att minska pressen på extra utgifter för hushåll som fick det ekonomiskt tufft under den här perioden.

Relaterade ord

  • Avskrivningsfri
  • Avskrivningsfrihet
  • Avskrivningsfrihetstid
  • Amorteringsfri
  • Amorteringsfrihet
  • Amorteringsfrihetstid