utgifter

Definition av utgifter

Utgifter är pengar som spenderas eller förbrukas, såsom arbetskraft, material, tjänster etc. Det är summan av alla kostnader som uppstår för att få ett resultat, och det kan användas för att mäta en organisations ekonomiska resurser. Utgifter är de motsatta av inkomst och representerar tid och energi som har använts för att producera de produkter och tjänster som har köpts.

Exempel

En organisations utgifter omfattar kostnader för bemanning, hyra, råvaror, inköp av utrustning etc. En annan organisation kan ha stora utgifter för marknadsföring eller PR för att marknadsföra sina produkter.

En viktig händelse där utgifter spelar en roll är när Internationella penningfonden (IMF) fattade beslut under den globala finanskrisen 2008 att ta itu med svåra strukturella utgifter till lokal infrastruktur. De strukturella reformerna blev kännetecknet för långsiktiga ekonomiska lösningar och konsekventa utgiftshandlingar.

Relaterade ord

  • Kostnader
  • Utslagen
  • Utlägg
  • Utgångar
  • Upplägg
  • Uppoffringar
  • Utläggningar
  • Kostnadsposter
  • Utgångspunkter
  • Utspendera