privatekonomi

Definition av privatekonomi

Privatekonomi är de ekonomiska balanser som en enskild person eller familj har, och hur de använder sina resurser för att nå sina ekonomiska mål. Privatekonomi består av budgetering, sparande, investeringar och skuldhantering.

Exempel på hur ordet används

I dagens samhälle är det viktigt att utveckla och upprätthålla en hållbar privatekonomi för att leva ett sunt liv.

2020 har utsatts för betydande ekonomisk stress på grund av coronaviruset. Detta resulterade i företag som stängdes ned, vilket skapade en massiv efterfråga på råd inom privatekonomi som omfattar skuldhantering och ett effektivt sätt att spendera pengar.

Relaterade ord

  • Ekonomi
  • Finanser
  • Hushållning
  • Kassaflöde
  • Pengar
  • Plånbok
  • Privat ekonomi
  • Sparsamhet
  • Utgifter
  • Välstånd