sparande

Definition av sparande

Sparande refererar till alla insatser som görs för att öka en persons nettoförmögenhet. Det innebär att investera pengar för att öka en persons tillgångar, eller tjäna intäkter genom att använda de pengar som redan finns till förfogande. Sparande är ett centralt begrepp inom ekonomi som är en central del för att uppnå ekonomisk planering och hushållning.

Exempel på sparande

Sparande kan omfatta saker som att ställa in ett månadsbelopp på ett sparkonto, eller att lägga till ett extra inslag när man betalar räkningar. Det kan också vara att investera i värdepapper som aktier eller obligationer, samt att granska finansmarknaden för att se om man ligger bra till.

Under de senaste åren har sparande uppmärksammats världen över som ett viktigt element för att bygga och upprätthålla en stabil ekonomi. En mycket uppmärksammad händelse där detta ord har dykt upp är den globala finanskrisen 2008-2009, då många investerare upptäckte hur viktigt det var att spara sina pengar noggrant för att skydda sin ekonomiska stabilitet.

Relaterade ord

  • Investering
  • Uppoffring
  • Avsättning
  • Försiktighet
  • Försiktighet
  • Kapitalisering
  • Försiktighet
  • Uppskov
  • Reservering
  • Besparing