lånebesked

Definition av lånebesked

Lånebesked är ett officiellt dokument som utfärdats av en långivare som godkänner eller avslår ansökan om lån. Dokumentet innehåller information om den beräknade räntan, månatliga betalningar, lånets löptid och lånebeloppet. Det är ett avtal mellan låntagaren och långivaren om att låntagaren kommer att betala för lånet.

Exempel på lånebesked

En kontantinsats för ett bostadsköp är en stor investering och det är viktigt att först få ett lånebesked från en bank som bekräftar att man har möjlighet att betala räkningarna.

Under 2019 utreddes Dropbox som möjlig misstänkt för insiderhandel efter att ha erfaren att nyttjandet av lånebesked överträffat de aktuella handlarpremiesspridningarna före bolagets offentliggörande av IPOn. Handelsregulatorer fann viss ofördelaktig handel som involverade nytilldelat kapital i företaget.

Relaterade ord

  • Kreditbesked
  • Kreditgodkännande
  • Lånebekräftelse
  • Låneavtal
  • Kreditavtal