Ansökan om lån

 

Definition av Ansökan om lån

Ansökan om lån är ett dokument som skickas in till en finansiell institution för att få en låneförfrågan granskad och godkänd. Ansökan om lån innehåller vanligtvis information som berättar om den föreslagna lånetagarens ökonomiska historia, inkomster, tillgångar, användningsområde för lånet och andra relevanta detaljer.

Exempel på Ansökan om lån

John skickade in sin ansökan om lån till det lokala bankkontoret för att kunna köpa sig ett nytt hus. Banken begärde information om Johns årsinkomst, tillgångar och sitt användningsområde för lånet som del av hans ansökan.

Priset för universitetsutbildning har stigit drastiskt de senaste fem åren. Det har gjort att fler studenter måste söka ekonomiskt stöd i form av akademiska lån. Under 2019 skickades rekordmånga ansökningar in till US ekonomiska hjälpmyndighet för att beviljas akademiska lån.

Relaterade ord

  • Låneansökan
  • Kreditansökan
  • Lånebegäran
  • Kreditbegäran
  • Låneförfrågan
  • Kreditförfrågan