Användningsområde

Definition av Användningsområde

Användningsområde är ett uttryck som används för att beskriva en specifik typ av område eller miljö som ett objekt, produkt eller tjänst är framtagen för att användas inom. Användningsområde syftar också på de begränsningar som finns kring användning av objektet, produkten eller tjänsten.

Exempel på Användningsområde

En cykel är en produkt som har ett väldigt specifikt användningsområde och syftar till att användas i olika typer av landskap för att transportera en person från en plats till en annan. Produkten är inte framtagen för att kunna användas i samhället utan endast för att transportera personer över kortare sträckor.

En uppmärksammad händelse där ordet användningsområde har förekommit är nylanseringen av elscooter-baserade tjänsten Tier. Tier beskriver sitt svenska användningsområde som ”begränsat till cykelbanor, trafikskyddade gång- och cykelbanor och alternativ”. Genom att tillhandahålla en specifik definition av användningsområde tar Tier ett steg för att öka trafiksäkerheten.

Relaterade ord

  • Applikationsområde
  • Användningsområde
  • Användningsomfång
  • Användningsområden
  • Användningsområdes
  • Användningsomfattning
  • Användningsområdets
  • Användningsomfånget
  • Användningsområdets omfattning
  • Användningsområdets omfång