lån med anställningslös

Definition av lån med anställningslös

Lån med anställningslös är ett finansiellt verktyg som innebär att en person som inte har en fast anställning eller inkomst ändå kan låna pengar för att uppfylla ett syfte såsom att köpa en bostad, att finansiera studier eller för att betala för ett stort köp. Lånet godkänns ofta på basen av personens kreditvärdighet, värdering av pengar som är tillgängliga, eventuella inkomststöd, etc.

Exempel på lån med anställningslös

Ett exempel på ett lån med anställningslös kan vara när en person utan en fast inkomst eller en klar anställning söker ett lån för att köpa en bostad. I det här fallet kan personen få godkänt för lånet genom att bevisa att deras kreditvärdighet och tillgångar är tillräckligt höga för att stödja den noterade räntan.

En viktig händelse som involverade lån med anställningslös var nyligen när USAs justitiedepartement initierade ett utrednings fall mot fem stora banker i syfte att undersöka om det finns egensinnigheter i bankernas certifiering av federala anställda lån och lån för personer utan fast anställning. Utredningen är resultatet av misstanke om onödiga krav från banker som verkar handla mot regleringar som motsvarar federal housing administrations låneprogram.

Relaterade ord

  • Arbetslöshetslån
  • Anställningslöshetslån
  • Arbetslöshetstöd
  • Anställningslöshetstöd
  • Arbetslöshetsbidrag
  • Anställningslöshetsbidrag