Värdering

Definition av Värdering

Värdering är ett begrepp som refererar till att bedöma värdet av något. Det kan användas för att avgöra värdet eller intresset för en förmåga, en produkt eller ett system, ett företag eller ett annat finansiellt instrument. Värderingen kan också förstås som att underskatta storleken, priset eller kvaliteten hos en viss sak.

Exempel på Värdering

John värderade sitt hus före försäljning för att se vilket pris han skulle sätta.
En värdering genomfördes för att bestämma marknadsvärdet för Kinas nationella valuta yuan.
Barnens möjligheter värderades av läraren innan de gick in i klassrummet.

Relaterade ord

  • Uppskattning
  • Bedömning
  • Värdeomdöme
  • Värderingssätt
  • Värderingssyn
  • Värderingsgrund
  • Värderingsnorm
  • Värderingsskala
  • Värderingssystem