Amorteringstakt

Definition av Amorteringstakt

Amorteringstakt är ett uttryck som används inom finansiell rådgivning och beskriver nedsättningen av skulder och räntor som betalas till långivaren. Amorteringstakten är ett mått på hur mycket man för närvarande amorterar på sin lån, som en andel av det totala lånade beloppet. Den beräknas ofta som en procentandel av det totala lånade beloppet på ett år.

Exempel på Amorteringstakt i ett sammanhang

Om man exempelvis har tagit ett lån om 100 000 kronor på ett år med en amorteringstakt på 3% skulle det innebära att man ska betala 3 000 kronor per år för att amortera sitt lån.

I september 2020 höjde Sveriges Riksbank amorteringstakten till 4,25%, vilket ledde till stigande räntor för långivare, men minskade utgifter för låntagare som nu ges lägre räntetillägg på sina lån.

Relaterade ord