Amorteringsstart

Definition av Amorteringsstart

Amorteringsstart är en term som används inom finansiella sammanhang för att beskriva början av en amorteringsplan. En amorteringsplan är ett dokument som anges den totala summan som ska betalas tillbaka för ett lån över en viss period med specificerade avbetalningar som ska skickas till långivaren under tiden. Amorteringsstart är det datum som angavs i amorteringsplanen för när de initiala amorteringsproblemen ska vara betalda.

Exempel på Amorteringsstart

Ett exempel på varje AmorteringStart kan ses i avtalet mellan långivaren och låntagaren. Om ett lån tar två års amortering, kan AmorteringsStart definieras som början av det andra året, vilket innebär att den första betalningen ska ske vid den tiden.

I maj 2018 introducerades regeringens nya policies för att hjälpa människor att betala av privat skuld. Under de nya policyerna kunde individer fördröja sina amorteringar för att se om deras ekonomi kunde stabiliseras. I denna introducerade regeringen också begreppet Amorteringsstart, vilket gav individer ett datum som markerade starten på deras amorteringsplaner.

Relaterade ord

  • Avskrivningens början
  • Avskrivningens inledning
  • Amorteringsinledning
  • Amorteringsstarten
  • Avskrivningsstart