Amorteringsplan

Definition av Amorteringsplan

Amorteringsplan är en finansieringsmetod som används för att betala av skulder. Metoden innebär att man betalar av skulder genom att hålla en regelbunden betalningsplan och amortera det som ska betalas tillbaka långsamt. Det vanliga är att man betalar samma belopp per period, till exempel månadsvis, under en angiven period, ofta ett antal år.

Exempel på Amorteringsplan

Ett exempel på hur låntagare kan använda amorteringsplan är att regelbundet betala en del av lånet samtidigt som man betalar räntan varje månad. På det sättet kan lånet amorteras och begränsa det totala antalet som låntagare måste betala tillbaka.

I deklarationen för 2021 har regeringen infört nya regler för amorteringsplaner. Med det nya systemet kan låntagare välja att amortera olika delar av sina skulder varje år eller välja att amortera ett fast belopp, beroende på deras ekonomiska situation. Denna förändring har tagits emot med bifall från många experter och konsumenter eftersom det ger möjlighet för fler människor att amortera och minska sin övergripande skuldbelastning.

Relaterade ord