Amorteringsövervakning

Definition av Amorteringsövervakning

Amorteringsövervakning är den regelbundna kontrollen och uppmärksamheten av villkoren i ett amorteringsavtal. Amorteringsövervakning syftar till att säkerställa att alla villkor för hushållens amorteringsavtal följs. Den kan innefatta att säkerställa att de skyldiga betalningarna görs på ett korrekt sätt, att de skyldiga avgifter är korrekta och att banker och andra finansiella institutioner levererar god service.

Exempel på Amorteringsövervakning i ett sammanhang

En bank som rådgivare för ett par som ska köpa ett nytt hem kan uppmuntra amorteringsövervakning. Banken skulle kunna ge pariet råd om hur de lättast får deras unika amorteringsplan att fungera för dem. Banken skulle också kunna uppmuntra dem att sätta sig in i alla detaljer i deras plan och hålla en nära uppmärksamhet på vad som händer med deras plan och vilka förändringar som kan uppstå över tid.

År 2018 släppte Economic and Social Research Council (ESRC) en rapport om betydelsen av amorteringsövervakning i Storbritannien. Rapporten innehöll en sammanställning av forskning om hur hushåll anslutna till amorteringsplaner upplevde att deras hushållerskyddsvillkor behandlades av banker. Rapporten markerade berättigandet av amorteringsövervakning för att säkerställa att bankerna levererar god service till hushåll med ansvariga lån.

Relaterade ord

  • Uppföljning av amortering
  • Kontroll av amortering
  • Övervakning av amortering
  • Granskning av amortering
  • Inspektion av amortering