Aktiv skuld

Definition av Aktiv skuld

Aktiv skuld är det samlade värdet av en låntagares obetalda utestående skulder. Det omfattar alla lån eller skulder som ännu inte har betalats helt av låntagaren. Aktiv skuld är ett viktigt betyg för att mäta en persons ekonomiska stabilitet och kreditvärdighet.

Exempel på Aktiv skuld

John har aktiv skuld, inklusive ett obetalt privatlån, ett kreditkortsbetalningskrav och ett bolån.

Under pandemin 2020, då viruset Covid-19 begränsade de globala ekonomierna och ledde till en nedgång av inkomster och försämrade arbetsmarknaden, ökade antalet människor med aktiv skuld globalt. Myndigheter har infört olika åtgärder för att hjälpa till att minimera effekterna av aktiv skuld, bland annat att inhibera krav på kortsiktiga löften om betalning samt att underlätta procedurer för andra typer av skuldförlängning.

Relaterade ord

  • Levande skuld
  • Rörlig skuld
  • Oskyldig skuld
  • Kontant skuld
  • Utgående skuld
  • Förfallen skuld
  • Förfallen fordran
  • Obetald skuld
  • Ouppfylld skuld
  • Ouppfylld fordran