Preliminärt lånebesked

Definition av preliminärt lånebesked

Preliminärt lånebesked är ett lånesvar från en långivare som grundar sig på ett enskild individs ekonomiska ställning. Det ger en förlängd uppfattning om individens förmåga att låna ett bestämt belopp. Det ger även nödvändig information om villkoren för lånet, vilket innebär varor som ränta, räntesatser och avtalade betalningsningsplaner.

Exempel på preliminärt lånebesked

John ville ta ett personligt lån och ansökte hos sin banker. Banken skickade tillbaka ett preliminärt lånebesked som innehöll de räntesatser och betalnings plan som John hade godkänt.

I mitten av 2020 genomförde den amerikanska regeringen en restriktion på de preliminära lånebesluten för federala studielån som nyligen hade uppdaterats av Trumpadministrationen. Denna ändring avreste studerande som hade förväntat sig att de skulle få ett preliminärt lånebesked.

Relaterade ord

  • Första lånebeskedet
  • Inledande lånebesked
  • Första utlåtandet
  • Första utvärderingen
  • Första bedömningen
  • Första utvärderingen av låneansökan