Oföränderlig ränta

Definition av Oföränderlig ränta

Oföränderlig ränta är en form av ränta som överenskommits mellan ett kreditgivande institut och en låntagare, och är detsamma under hela lånets löptid. Räntan är oföränderlig, oavsett om andra räntor på marknaden eller hur lång tid som går. Beroende på typen av avtal kan oföränderliga räntor vara höga eller låga.

Exempel på Oföränderlig ränta

Oföränderliga räntor används ofta i obligationer. De flesta statsobligationer har oföränderliga räntor som drivs av löpande marknadsförhållanden. Kreditinstitut använder ofta oföränderliga räntor för att säkra sin risk, vilket ger ett bakslag om marknadsförhållandena går emot dem.

Uppmärksamma händelser med Oföränderlig ränta

I juli 2018 presenterade Riksbanken sina planer för att införa en ny oföränderlig ränta. Denna nya räntesats skulle motsvaras den nuvarande styrräntan och kommer att ersätta de två nuvarande systemen med variable räntor. Denna beslutning mottogs positivt av finansanalytiker som ansåg att det skulle ge Riksbanken bifogade verktyg för att styrra ekonomin.

Relaterade ord

  • Fast ränta
  • Konstant ränta
  • Omätbar ränta
  • Stadig ränta
  • Omöjlig att ändra ränta