risk

Definition av risk

Risk är ett ekonomiskt begrepp som beskriver den sannolikhet som finns att en viss händelse eller aktivitet leder till ett negativt resultat eller ett stort bortfall av kapital. Risk är relaterat till chansen att uppnå en avkastning som är högre än det investerade beloppet.

Exempel på Risk i ett sammanhang

När investeringsfinanserare överväger att investera i börsens aktier måste de först analysera den framtida risken för alla de aktier de överväger att investera i. Det hjälper dem att avgöra om aktier kan vara en bra långsiktig investering.

Global finansiell kris 2008 är ett exempel på en uppmärksammad händelse som orsakades av generell överrisktagande inom finanssektorn, inklusive subprime-lån och deras vinst. Det ledde till stora förluster för många banker runtom i världen.

Relaterade ord

  • Hazard
  • Fara
  • Utmaning
  • Komplikation
  • Olycka
  • Konsekvens
  • Hot
  • Gissel
  • Dråp
  • Uppoffring