Nominell ränta

Definition av Nominell ränta

Nominell ränta är den i statistiken rapporterade procentsatsen för ett lån, en investering eller en obligation som den nominella räntan är ansluten till. Nominell ränta är ofta förenad med ett lån, lån, lager eller obligation och är inte den aktuella marknadsräntan.

Exempel på Nominell ränta

Ett typiskt exempel på nominell ränta är när en bank erbjuder en helårslåneränta på 5%. Personen för att ta lånet kan då betala fem procent av det totala lånets värde under ens hela löptid.

Uppmärksamma händelser där Nominell ränta har förekommit

Under hösten 2020 möjliggjorde Federal Reserve (Fed) att centralbanker i USA kunde sätta sin nominella ränta vid 0–0,25%. Den sattes för att hjälpa till med att stabilisera ekonomin under Coronaviruspandemin och resultatet blev större investeringar och lägre priser.

Relaterade ord

  • Uppgift ränta
  • Angiven ränta
  • Uppgjord ränta
  • Fastställd ränta
  • Utropad ränta