lånekrav

Definition av lånekrav

Lånekrav är de kriterier som man som låntagare måste uppfylla för att få ett lån. Kriteriema innefattar oftast bevis på identitet och inkomst, samt en kreditkollen som indikerar att låntagaren har förmåga att betala tillbaka den utlånade summan. För större belopp per lån kan fler krav krävas så som pant i fastighet eller verifikation på övriga tillgångar och inkomster.

Exempel på lånekrav:

De vanligaste lånekraven är ofta att låntagaren måste visa upp bevis på sin identitet, en senaste betalningshistorik för senaste året, samt kreditvärdighet. I vissa fall kan även andra krav ställas som kanske behöver verifieras ytterligare för att styrka identitet och betalningsförmåga.

I början 2020 restrikterades inlåning från centralbanker avseende lånekrav under den dramatiska efterfragan av snaba likviditetskällor. Det skedde för att tillse att inga löften gjordes om löptider, garantier eller annat som inte reglerades tidigare med hänsyn till det skattemässiga systemet.

Relaterade ord