Kreditlimit

Definition av Kreditlimit

Kreditlimit är ett belopp som en bank ger en person som limit för potentiella kredituttag. Det definierar det maximalt tillåtna beloppet som kan tas ut med en kreditkorts eller ett kreditkort i form av kontokrediter. Kreditlimit anger även hur mycket som betalas på totala skyldigheter varje månad.

Exempel på Kreditlimit

Ett exempel på ett kreditlimit skulle vara att en bank ger en individ ett kreditgräns på 5 000 dollar som den bästa kontaktalternativet kan ta ut upp till. Inom samma ramgräns så måste individen göra verkligen ge att varje månad de minst motsvarar 2,5 % av det utestående balansbetalningen.

På senare tid har problem med höga kreditlimit stött på viss reaktion. Bland annat har det visat sig att finansinstitutioner kan ge låntagare för höga gränser, vilket i sin tur har lett till stora skulder och omfattande skuldrådgivning behandlingar. Banker har tagit itu med problemet genom att reducera mängden givna krediter och för närvarande har de striktare regler när det gäller accepterad personlig betygsattning för att få kreditlimiter.

Relaterade ord

  • Kreditgräns
  • Kreditram
  • Kreditvärde
  • Kreditmått
  • Kreditförmåga