Antal återbetalningar

Definition av Antal återbetalningar

Antal återbetalningar är en term som hänvisar till antalet betalningar som har gjorts för att lösa ett lån eller en skuld. Betalningar innefattar alla delsbetalningar som ska göras, vanligen i månadsvisa intervaller på det totala beloppet.

Exempel på Användande

Antal återbetalningar används ofta vid utgivande av ett lån där den ansökande har godkänts för ett visst belopp på ett viss tid. Exempelvis skulle en person kunna ta ut ett lån på 5000 dollar som kommer att betalas tillbaka under de närmaste fem åren. I detta fall skulle antalet återbetalningar vara 60, eftersom betalningarna görs månadsvis för 5 år.

En uppmärksammad händelse som involverat begreppet Antal återbetalningar under de senaste åren var när en långivare förbjudit sina låntagare att göra flera återbetalningar samma månad för att ta itu med deras skulder. Långivaren nämnde detta som ”aktivt extrabetalnings” och kallade det problematiskt då det leder till en oförutsedd ökning av räntan.

Relaterade ord

  • Återbetalningsbelopp
  • Återbetalningar
  • Återbetalningssummor
  • Återbetalningsmängd
  • Återbetalningsvolym