Ansvarsfull kredit

Definition av Ansvarsfull kredit

Ansvarsfull kredit är ett begrepp som betyder att man använder kreditansökningar, lån och krediter ansvarsfullt. Det innebär att man ska handla klokt när det gäller att använda kreditansökningar, att man ska ansöka om ett lån endast om man har råd att betala tillbaka det, och att man inte ska överbelasta sina privata finanser genom alltför höga lånebelopp.

Exempel på Ansvarsfull kredit

Ett exempel på ansvarsfull kredit kan vara att undvika att ta för många lån på en gång, eller att man kontrollerar sina kcallor innan man för avsikt att ta ett lån för att säkerställa att man kan betala tillbaka lånet på den bestämda tiden.

Uppmärksammade händelser

Det senaste året har bristen på ansvarsfull kredit varit en stor fråga. Flera banker har blivit vittne till stora förluster som har orsakats av otillräcklig eller utebliven återbetalningstid. På grund av detta har vissa banker antagit åtgärder för att säkerställa anvårsfull användning av krediter och lån, inklusive ökad stränghet i låneansökningsprocessen.

Relaterade ord

  • Försiktig kredit
  • Varsam kredit
  • Försiktighet kredit
  • Omsorgsfull kredit
  • Ansvarig kredit