Amorteringsväxel

Definition av Amorteringsväxel

Amorteringsväxel är ett finansiellt dokument som används för att omfördela en skuld. Det ger låntagaren rätt att betala tillbaka ett visst belopp varje tilldelad period, på grund av de totala skulderna som är skyldiga. En amorteringsväxel är vanligtvis befriad från räntesatser men är vanligtvis beroende av att lånet ska återbetalas inom en viss tidsperiod.

Exempel på Amorteringsväxel

En låntagare kanske har utfärdat en amorteringsväxel för att återbetala en långivare en bestämd summa varje månad för att återbetala ett lån. Låntagaren betalar tillbaka skulden under ett visst antal perioder, vilket kan ändras beroende på vilken amorteringsväxel som används.

Uppmärksammade händelser med Amorteringsväxel

2020 beslutade Regjeringen i Norge att krisen mot coronaviruset innebar att det gavs stöd i form av amorteringsväxlar till de mest drabbade företagen tidigare i år. Det var ett svar på att man ville hjälpa och stötta företagen i tider av nedgång.

Relaterade ord