Amorteringsperiodicitet

Definition av Amorteringsperiodicitet

Amorteringsperiodicitet är en ekonomisk term som beskriver perioden för hur ofta betalningar som görs för amortering eller avbetalning av en utsatt skuld. Amorteringsperiodiciteten anger hur ofta amortisationer sker, vilket kan vara efter varje månad, kvartal, halvår eller år.

Exempel på Amorteringsperiodicitet

Ett exempel på amorteringsperiodicitet är när en person har tagit upp ett lån till sin bostad. I det här fallet att personen betalar tillbaka lånet med 12 månadsamorteringar. Beroende på långivaren kan det också finnas alternativa arbetsscheman för amorteringar, som till exempel 4-månadersamorterings alternativ.

I Mars 2020, införde Bank of England nya regler som ger en förbättrad flexibilitet för låntagare, med tillgång till lägre amorteringar eller att hoppa över amortisationsbelopp periodiskt. Det hjälper de som råkar ut för oförutsedda ekonomiska svårigheter, som att vara utan jobb eller ha lägre inkomster.

Relaterade ord

  • Avbetalningsfrekvens
  • Betalningsintervall
  • Betalningsperiodicitet
  • Amorteringsfrekvens
  • Avbetalningsperiodicitet