Amorteringslöfte

Definition av Amorteringslöfte

Amorteringslöfte är ett löfte om att amortera ett kapitalbelopp över en bestämd tid. Det kan innebära att marknadsaktörer eller en organisation förbinder sig att återbetala ett lån med periodiska avbetalningar. Många gånger kommer löftet också med ytterligare villkor, t.ex. att det ska göras vissa uppdelningar mellan vissa personer, belopp etc.

Exempel på användning

Ett exempel på användning av amorteringslöfte skulle kunna vara när en organisation lånar pengar från Bank A och lovar att amortera det lånade beloppet över fem års tid genom månatliga betalningar.

Amorteringslöftem har ibland dykt upp i medierna, till exempel när Spanien lämnader ett amorteringslöfte till de privata banker som det lånat pengar från till banken Bankia. Löftet inkluderade att Spanien skulle amortera sina belopp över tre år, med månatliga betalningar med uppdelningar.

Relaterade ord

  • Avbetalningsplan
  • Betalningsåtagande
  • Avskrivningsplan
  • Betalningsförsäkran
  • Avbetalningsavtal
  • Betalningsförbund