Avbetalningsavtal

Definition av Avbetalningsavtal

Avbetalningsavtal är en överenskommelse mellan två eller fler parter där en part tar emot en förmögenhet, ofta i form av finansiella varor eller tjänster, och betalar tillbaka det med löpande avbetalningar under en bestämd tidsperiod. Låneavtalet är särskilt populärt bland företag, där det ger dem ett sätt att skaffa ny utrustning till låga förskottsbetalningar och utan att få snabba dysfunktionella likvider.

Exempel på Avbetalningsavtal

En person som köper en bil till 500 000 kronor upprättar ett avbetalningsavtal där hon betalar en viss del av beloppet varje månad under ett bestämt antal månader. Företaget bakom den produkt som köpts upprättar ett avtal som styr hur, var och när betalningarna ska ske.

2020 la Sveriges riksdag fast en ny lag om skuldsanering som gör att statsanställda som blir arbetslösa eller inte kan klara sina avbetalningsavtal kan begära skuldsanering på sina kreditkorts- eller bostadslån.

Relaterade ord

  • Delbetalningsavtal
  • Uppläggningsavtal
  • Avbetalningsplan
  • Betalningsplan
  • Uppläggning